Τέσσερα προγράμματα για φυσικό αέριο στο σπίτι, από την ΔΕΗ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Ώρα για τα προγράμματα Φυσικού Αερίου της ΔΕΗ, η οποία προσφέρει 4 εναλλακτικές λύσεις:

1.Το «αυτόνομο Effective-24 Gold» της ΔΕΗ απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα και:

  • 23% µείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραµµα
  • µικρότερη πάγια χρέωση

2.Το πρόγραμμα «Αυτόνομο ΣΤΑΘΕΡΟ-12 Gold»

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση και για αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα και:

  • σταθερή τιμή χρέωσης ενέργειας για ένα χρόνο
  • 10% µείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραµµα
  • µικρότερη πάγια χρέωση

3.Πρόγραμμα «Κοινόχρηστο ΑΠΛΟ»

Tο βασικό πρόγραµµα της ∆ΕΗ για οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα µε κεντρική θέρµανση, µε 12µηνη διάρκεια παραµονής στο πρόγραµµα.

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα για  την κεντρική θέρμανση με 24μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα και:

  • 10% µείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραµµα
  • χωρίς πάγια χρέωση

4.Πρόγραμμα «Κοινόχρηστο ΣΤΑΘΕΡΟ-12 Gold»

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα για την κεντρική θέρμανση με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα και:

  • σταθερή τιμή χρέωσης ενέργειας για ένα χρόνο
  • 5% µείωση στη χρέωση ενέργειας φυσικού αερίου σε σχέση µε το βασικό πρόγραµµα
  • χωρίς πάγια χρέωση

Η ΔΕΗ επίσης προσφέρει:

Επιπλέον έκπτωση 15% στις χρεώσεις ενέργειας φυσικού αερίου σε όσους γίνουν πελάτες φυσικού αερίου έως και 31/1/2020.

Προτεινόμενα για εσάς