Έρευνα: Οι 10 καλύτερες χώρες για να εργάζεται κανείς - Εκπλήξεις στο top-10

Είκοσι χιλιάδες άτομα από 187 χώρες, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα του InterNations. διαμόρφωσαν τον χάρτη με τις χώρες που αξίζει κανείς να ζει και να εργάζεται.

Στην μελέτη ελήφθησαν υπόψιν συγκεκριμένα «κριτήρια», όπως το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι συμμετέχοντες από τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους, τις οικονομικές προοπτικές, την ασφάλεια εργασίας και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

 

Κάποιες χώρες έχουν καλύτερο σκορ σε ορισμένες κατηγορίες, όπως το Λουξεμβούργο που είναι το καλύτερο μέρος σε ότι αφορά στις οικονομικές προοπτικές και την ασφάλεια των θέσεων εργασίας, ενώ ο Παναμάς προσφέρει ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Ωστόσο, στην κορυφή της σχετικής λίστας συναντάμε το Βιετνάμ, καθώς συνδυάζει υψηλά σκορ σε οικονομικές προοπτικές, ικανοποίηση από την εργασία και ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής.

Οι 10 καλύτερες χώρες για δουλειά, για όσους θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό:

10. Ισραήλ

Ισραήλ
 • Το 58% είναι ευχαριστημένο από τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους
 • Το 78% είναι γενικά ικανοποιημένο από τη δουλειά τους
 • Το 63% αξιολογεί θετικά τη δουλειά τους
 • Το 73% αξιολογεί θετικά την κατάσταση της οικονομίας
 • Το 63% είναι ευχαριστημένο από το ωράριο εργασίας τους
 • Το 68% είναι ικανοποιημένο από την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου

9. Παναμάς

Παναμάς
 • Το 53% είναι ευχαριστημένο από τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους
 • Το 76% είναι γενικά ικανοποιημένο από τη δουλειά τους
 • Το 73% αξιολογεί θετικά τη δουλειά τους
 • Το 71% αξιολογεί θετικά την κατάσταση της οικονομίας
 • Το 73% είναι ευχαριστημένο από τις ώρες εργασίας τους
 • Το 78% είναι ευχαριστημένο από την ισορροπία εργασίας-ζωής τους

8. Ταϊβάν

Ταϊβάν
 • 65% είναι ευχαριστημένοι με τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους
 • Το 68% είναι γενικά ικανοποιημένο από τη δουλειά τους
 • Το 66% αξιολογεί θετικά τη δουλειά τους
 • Το 73% αξιολογεί θετικά την κατάσταση της οικονομίας
 • Το 70% είναι ευχαριστημένο από τις ώρες εργασίας τους
 • Το 69% είναι ευχαριστημένο από την ισορροπία εργασίας-ζωής τους

7. Εσθονία

Εσθονία
 • Το 57% είναι ευχαριστημένο από τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους
 • Το 67% είναι γενικά ικανοποιημένο από τη δουλειά τους
 • Το 71% αξιολογεί θετικά τη δουλειά τους
 • Το 78% αξιολογεί θετικά την κατάσταση της οικονομίας
 • Το 79% είναι ευχαριστημένο από τις ώρες εργασίας τους
 • Το 75% είναι ευχαριστημένο από την ισορροπία εργασίας-ζωής τους

6. Νορβηγία

Νορβηγία
 • Το 53% είναι ευχαριστημένο από τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους
 • Το 64% είναι γενικά ικανοποιημένο από τη δουλειά τους
 • Το 66% αξιολογεί θετικά τη δουλειά τους
 • Το 84% αξιολογεί θετικά την κατάσταση της οικονομίας
 • Το 81% είναι ευχαριστημένο από τις ώρες εργασίας τους
 • Το 71% είναι ευχαριστημένο από την ισορροπία εργασίας-ζωής τους

5. Ολλανδία

Ολλανδία
 • Το 61% είναι ευχαριστημένο από τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους
 • Το 69% είναι γενικά ικανοποιημένο από τη δουλειά τους
 • Το 68% εκτιμά θετικά τη δουλειά τους
 • Το 89% αξιολογεί θετικά την κατάσταση της οικονομίας
 • Το 74% είναι ευχαριστημένο από το ωράριο εργασίας τους
 • Το 73% είναι ευχαριστημένο από την ισορροπία εργασίας-ζωής τους

4. Γερμανία

Γερμανία
 • 65% είναι ευχαριστημένοι με τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους
 • Το 69% είναι γενικά ικανοποιημένο από τη δουλειά τους
 • Το 72% εκτιμά θετικά τη δουλειά τους
 • Το 90% αξιολογεί θετικά την κατάσταση της οικονομίας
 • Το 72% είναι ευχαριστημένο από το ωράριο εργασίας τους
 • Το 67% είναι ευχαριστημένο από την ισορροπία εργασίας-ζωής τους

3. Λουξεμβούργο

Λουξεμβούργο
 • Το 64% είναι ευχαριστημένο από τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους
 • Το 74% είναι γενικά ικανοποιημένο από τη δουλειά τους
 • Το 69% εκτιμά θετικά τη δουλειά τους
 • Το 96% αξιολογεί θετικά την κατάσταση της οικονομίας
 • Το 61% είναι ευχαριστημένο από το ωράριο εργασίας τους
 • Το 63% είναι ευχαριστημένο από την ισορροπία εργασίας-ζωής τους

2. Τσεχία (Τσεχική Δημοκρατία)

Τσεχία
 • Το 68% είναι ευχαριστημένο από τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους
 • Το 73% είναι γενικά ικανοποιημένο από τη δουλειά τους
 • Το 71% αξιολογεί θετικά τη δουλειά τους
 • Το 84% αξιολογεί θετικά την κατάσταση της οικονομίας
 • Το 76% είναι ικανοποιημένο από το ωράριο εργασίας τους
 • Το 69% είναι ευχαριστημένο από την ισορροπία εργασίας-ζωής τους

1. Βιετνάμ

Βιετνάμ
 • Το 68% είναι ευχαριστημένο από τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους
 • Το 74% είναι γενικά ικανοποιημένο από τη δουλειά τους
 • Το 69% εκτιμά θετικά τη δουλειά τους
 • Το 82% αξιολογεί θετικά την κατάσταση της οικονομίας
 • Το 71% είναι ευχαριστημένο από το ωράριο εργασίας τους
 • Το 71% είναι ευχαριστημένο από την ισορροπία εργασίας-ζωής τους

 

Προτεινόμενα για εσάς