Οι τρεις κλάδοι που θα προσφέρουν δουλειά το επόμενο τρίμηνο

Τρεις κλάδοι αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στις προσλήψεις το επόμενο τρίμηνο και έως το τέλος του έτους:

1. Εμπόριο χονδρικό και λιανικό

2. Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση

3. Κατασκευές

Σε αυτούς τους τρεις κλάδους οι εργοδότες δηλώνουν τις ισχυρότερες προσθέσεις προσλήψεων για το Δ τρίμηνο του 2019, από όλο το φάσμα της ιδιωτικής οικονομίας. Σε αυτό το αποτέλεσμα καταλήγει η έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup.

Ειδικότερα, οι εργοδότες στο εμπόριο καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων εδώ και 11 χρόνια, με αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +27% για το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Ο δείκτης αυτός είναι 7 μονάδες πάνω από τον αντίστοιχο δείκτη του τρίτου τριμήνου του 2019 και 6 μονάδες πάνω σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες στον κλάδο «Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση» προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +22%, εκτίμηση που υπερβαίνει κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, αλλά υπολείπεται κατά 6 μονάδες από το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Αντίστοιχα, οι προοπτικές στον τομέα των Κατασκευών ανέρχονται σε +20%, δυο μονάδες πάνω από το τελευταίο τρίμηνο του 2018 και 8 μονάδες κάτω από το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, θετικός ρυθμός προσλήψεων αναμένεται στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Βιομηχανίας / Παραγωγής, όπου οι Προοπτικές ανέρχονται σε +16% και +15% αντίστοιχα.

Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +18%, παραμένοντας σχετικά σταθερές σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Με το 20% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 8% να προβλέπει μείωση και το 70% να μην αναμένει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +18%.

Σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα

Τα σχέδια προσλήψεων παραμένουν σχετικά σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Θετική εξέλιξη του ρυθμού προσλήψεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019 αναμένουν οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και Βόρεια Ελλάδα.

Τα σχέδια προσλήψεων αποδυναμώνονται σε έξι τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η σημαντικότερη μείωση, της τάξης των 14 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρεται στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών ενώ σημαντική είναι η μείωση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, αυξήσεις του αριθμού των θέσεων εργασίας πρέπει να αναμένονται σε όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων, από τις πολύ μικρές (λιγότεροι από 10 υπάλληλοι) έως και τις μεγάλες επιχειρήσεις (με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους).

Οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων αναμένουν αυξημένη δραστηριότητα προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +25%, ενώ οι προοπτικές για τους εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις (50-249 υπάλληλοι) ανέρχονται σε +21%. Παράλληλα, σταθερή αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένουν οι εργοδότες στις μικρές (10-49 υπάλληλοι) και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +17% και +13% αντίστοιχα.

Προτεινόμενα για εσάς