Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αλλάζει μη βεβαιωμένες οφειλές, απλήρωτη εργασία, κλαδικές συμβάσεις, υπερωρίες

Το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο προς τη ρύθμιση των 120 δόσεων και στους οφειλέτες που δεν έχουν βεβαιωμένες οφειλές

Στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται διάταξη που θα δίνει τη δυνατότητα συμπληρωματικής αίτησης στους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες που οι οφειλές του 2018 προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΤΕΑΕΠ δεν έχουν ακόμα βεβαιωθεί, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές του 2019.

Θα περιληφθεί επίσης διάταξη για τους απλήρωτους εργαζόμενους. Με παλαιότερη διάταξη του 2017 είχε προβλεφθεί πως η μη καταβολή των δεδουλευμένων για αξιόλογο διάστημα  θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή και δίνει τη δυνατότητα στον απλήρωτο εργαζόμενο να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας. Με την προωθούμενη νέα διάταξη το διάστημα αυτό ορίζεται στους δύο μήνες.

Επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών εταίρων, μια εταιρία που κινδυνεύει με λουκέτο θα μπορεί να αποκλίνει από τους όρους των κλαδικών συμβάσεων. Η νέα διάταξη θα προβλέπει δηλαδή την θέσπιση ρήτρας εξαίρεσης από τους κλαδικούς μισθούς με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Ωστόσο οι αμοιβές δε θα κατρακυλούν κάτω από τον κατώτατο μισθό. Την  ανάγκη να θεσπιστεί η ρήτρα εξαίρεσης είχε επισημάνει  το ΔΝΤ αλλά και ο ΣΕΒ.

Με τη διάταξη  του υπουργείου θα προβλέπεται η αύξηση κατά 10% του κόστους της υπερωρίας για κάθε ώρα έως τις 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα που αντιστοιχούν στο νόμιμο ωράριο της πλήρους απασχόλησης. Η αύξηση θα επιβαρύνει τον εργοδότη και αντίστοιχα θα ενισχύει το ημερομίσθιο του εργαζόμενου   για την επιπλέον εργασία όσων απασχολούνται με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Η επιβάρυνση θα λειτουργεί ως αντικίνητρο  ώστε ο εργοδότης να κρίνει περισσότερο συμφέρουσα την πρόσληψη με πλήρη απασχόληση. Αν ο εργοδότης αρνείται να συμμορφωθεί , ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά το αυξημένο ημερομίσθιο.

Πηγή: economico.gr

Προτεινόμενα για εσάς