ΔΕΗ: Πρόγραμμα εθελουσίας αλά... ΟΤΕ - Ποιοι εργαζόμενοι μπαίνουν στο «στόχαστρο»

 Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με στοχευμένες αποχωρήσεις στα πρότυπα του  «μοντέλου Βουρλούμη», παλαιότερου επικεφαλής του ΟΤΕ, φαίνεται ότι ετοιμάζει η κυβέρνηση,  ώστε να εξοικονομήσει χρήματα για την καταρρέουσα ΔΕΗ. Ωστόσο δεν έχει καταλήξει απολύτως στις λεπτοµέρειες.

Όπως επεσήµανε σε δηλώσεις του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, οι αποχωρήσεις θα αφορούν κυρίως εκείνους που είναι µεγαλύτερης ηλικίας αλλά και εκείνους οι οποίοι λόγω ειδίκευσης δεν θα είναι απαραίτητοι στο νέο πλάνο της εταιρείας για τη µεταλιγνιτική εποχή.

Ο υπουργός τονίζει στο «Εθνος της Κυριακής» ότι δύο είναι τα µεγάλα ορόσηµα της προσεχούς περιόδου για τη ∆ΕΗ: η 24η Σεπτεµβρίου, οπότε και αναµένεται η επόµενη έκθεση της Ernst & Young για την εταιρεία, και η 31η Οκτωβρίου, οπότε και θα γίνει η επίσηµη παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου διάσωσης της επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όσον αφορά την εθελουσία, βάσει του περιγράµµατος του σχεδίου, εκείνοι που θα αποχωρήσουν πρώτοι είναι οι εργαζόµενοι στις λιγνιτικές µονάδες, εξέλιξη που θα φέρει η απολιγνιτοποίηση. «Πρόκειται για ένα ζήτηµα οι λεπτοµέρειες του οποίου θα αποφασιστούν από τη νέα διοίκηση της ∆ΕΗ, βάσει των επιχειρησιακών αναγκών» σηµειώνει ο κ. Χατζηδάκης.

Άγνωστος ο αριθμός

Γεγονός είναι, πάντως, ότι ακόµα δεν είναι γνωστός ούτε ο αριθµός των εργαζοµένων που θα κριθεί απαραίτητο να αποχωρήσουν, δεδοµένου ότι και η απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων θα γίνει σταδιακά, προκειµένου να µην υπάρξει πρόβληµα τροφοδοσίας. Σήµερα, γενικά στον όµιλο, απασχολούνται 8.300 εργαζόµενοι στη ∆ΕΗ, 6.200 στον ∆Ε∆∆ΗΕ και περίπου 1.000 στις δύο από τις λιγνιτικές µονάδες της Μεγαλόπολης και της Φλώρινας.

Ικανοποιητικοί όροι

Σε κάθε περίπτωση, η εθελουσία, για την οποία από το υπουργείο διαβεβαιώνουν ότι θα έχει ικανοποιητικούς όρους για τους εργαζόµενους και θα γίνει σταδιακά, θα αφορά τρεις βασικές κατηγορίες απασχολουµένων στην επιχείρηση και συγκεκριµένα: εργαζόµενους στις υπό κατάργηση µονάδες, εργαζόµενους µεγάλης ηλικίας (καθώς το ποσοστό απασχολουµένων αυτής της κατηγορίας είναι µεγάλο στη ∆ΕΗ) και εργαζόµενους η ειδικότητα των οποίων δεν θα θεωρηθεί απαραίτητη την «επόµενη µέρα».

Εκπαίδευση νεώτερων

Παράλληλα εξετάζεται και η παροχή κινήτρων, ώστε µερικοί εργαζόµενοι της τελευταίας κατηγορίας αλλά νέοι σε ηλικία να εκπαιδευτούν για να µετακινηθούν σε θέσεις µε διαφορετικό αντικείµενο. Πληρέστερη εικόνα για την τύχη των εργαζοµένων, η οποία εν πολλοίς θα κριθεί από το πλάνο που θα προκριθεί για την απολιγνιτοποίηση, φαίνεται πως θα υπάρχει προς τα τέλη του χρόνου. Οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί, παρά µόνο το γενικό περίγραµµα, µε αποτέλεσµα και οι εργαζόµενοι να µην έχουν εικόνα για τις ακριβείς προθέσεις της κυβέρνησης. Οπως επισηµαίνει ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ, Γιώργος Αδαµίδης: «Εχουµε ζητήσει δεύτερη συνάντηση µε τον υπουργό, η οποία θα γίνει αυτήν την εβδοµάδα, ενώ αναµένουµε την ενηµέρωση και του νέου επικεφαλής της ∆ΕΗ».

Προτεινόμενα για εσάς