Τα 3 κριτήρια με τα οποία επιλέγουν φαρμακείο οι πολίτες

Απόσταση, εμπιστοσύνη και ποιότητα εξυπηρέτησης, είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν τους ασθενείς να επιλέγουν φαρμακείο, σύμφωνα με πανελλήνια έρευνα – σφυγμομέτρηση που έγινε για τη θέση των φαρμακείων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Η απόσταση αποτελεί κριτήριο σε ποσοστό 44,6% των ερωτηθέντων, η εμπιστοσύνη στο φαρμακοποιό σε ποσοστό 40,7% και η ποιότητα εξυπηρέτησης σε ποσοστό 20,3%.

Παράλληλα, στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα φαρμακεία είναι μεν επιχειρήσεις διακίνησης αγαθών, πλην όμως ειδικού τύπου (ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς, προκαθορισμένα περιθώρια ανάπτυξης του κύκλου εργασιών και κερδοφορίας μέσω κλειστών προϋπολογισμών του συστήματος υγείας κλπ), γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από τον γενικό πληθυσμό.

Και αυτό, γιατί κριτήρια αμιγώς επιχειρηματικού είδους, όπως οι συμβουλές υγείας (Promotion), η ποικιλία προϊόντων (Consumism) και η σύγχρονη εικόνα (Social Status) βρίσκονταν συγκριτικώς πολύ χαμηλότερα στις προτιμήσεις του κόσμου, ως προς τα κριτήρια επιλογής φαρμακείου, και μάλιστα με ποσοστά μόλις 14,60%, 9,70% και 5,90%, αντίστοιχα.

Διαχρονικά σταθερά τα κριτήρια

Σύμφωνα με έκθεση του Γιάννη Δαγρέ, μέλους της Διοίκησης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) και ειδικού γραμματέα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ), «το δεύτερο αξιοσημείωτο παράλληλο εύρημα της έρευνας αυτής ήταν ότι τα κριτήρια επιλογής φαρμακείου από τον κόσμο, παραμένουν διαχρονικά σταθερά, καθώς η έρευνα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των ετών 2011-2017, δηλαδή από την έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα που:
– σηματοδότησε και κολοσσιαίες και σε βάθος χρόνου μεταβολές στις ζωές και στις συμπεριφορές-προτεραιότητες των ελλήνων σε όλα σχεδόν τα επίπεδα και τις δραστηριότητες της ζωής τους, και
– έλαβαν χώρα οι μεταβολές στα φαρμακεία που προκάλεσαν οι προτάσεις των Εκθέσεων ΟΟΣΑ, προτάσεις οι οποίες ήταν σχεδιασμένες να διαμορφώσουν ένα νέο περιβάλλον στα φαρμακεία».

Το εμπορικό κομμάτι

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι «τελικά οι πολίτες παρέμειναν παγερά αδιάφοροι και έστρεψαν αμετακίνητα την πλάτη» στα φαρμακεία που επένδυσαν στο καθαρά εμπορικό μέρος με ιδιαίτερες συμβουλές και αυξημένη ποικιλία καταναλωτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με εκσυγχρονισμό της εικόνας της επιχείρησης.

Ο κ. Δαγρές, σημειώνει στην έκθεσή του, ότι τα Φαρμακεία είναι χώροι εφαρμοσμένης επιστημονικής (φαρμακευτικής) πρακτικής, προορισμένης να είναι μέσω αυτών προσιτή καθολικά και ισότιμα σε όλους τους πολίτες.

«Στη «Φαρμακευτική Πρακτική» περιλαμβάνονται όλες οι διεθνώς αναγνωρισμένες και συνεχώς εξελισσόμενες υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό από τα κοινοτικά Φαρμακεία, και οι οποίες αποτελούν τον κατ΄ εξοχήν τομέα εφαρμοσμένης καινοτομίας στα Φαρμακεία.

Ευζωΐα  του πληθυσμού

Εκεί δηλαδή που έχουν αυτά τεράστια περιθώρια να εξελιχθούν παράγοντας χειροπιαστές υπεραξίες για το Σύστημα Υγείας, προς όφελος των Προϋπολογισμών Υγείας μέσω της οργανικής ενσωμάτωσής τους στις δομές της Π.Φ.Υ. (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) που έχει ήδη πρόσφατα συντελεστεί με τον Νόμο 4486-2017, και έτσι κατ΄ επέκταση και υπέρ της συνολικής ευζωΐας του πληθυσμού.

Η πρώτη μάλιστα θεσμικώς αναγνωρισμένη υπηρεσία για τα Φαρμακεία της Ελλάδας, εκείνη του εποχιακού και του αντιτετανικού εμβολιασμού, έλαβε και και το νομοθετικό πράσινο φως πρόσφατα με τον Νόμο 4600-2019″.

Καταλήγοντας, ο κ. Δαγρές σημειώνει: «Υπάρχει πλέον πλούσια διεθνής εμπειρία και βιβλιογραφία που καταδεικνύει ότι η καινοτομία και η εξέλιξη στη Φαρμακευτική Πρακτική (υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω των Φαρμακείων) παράγει αειθαλώς, υπεραξίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σε εκείνα τα Συστήματα Υγείας που τις αξιοποιούν, τις αναγνωρίζουν και τις εξελίσσουν».

Προτεινόμενα για εσάς