Ανώμαλη προσγείωση για την ανάπτυξη το 2019- Χαμηλώνει τον πήχυ ο Στουρνάρας

Η υπερφορολόγηση και το γενικότερο δημοσιονομικό μείγμα, η αύξηση του κατώτατου μισθού και οι δικαστικές αποφάσεις συνιστούν κινδύνους που απειλούν να επηρεάσουν την ανάκαμψη της οικονομίας.

Η πρόβλεψη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, για την ανάπτυξη το 2019, είναι χαμηλότερη  από τις κυβερνητικές προβλέψεις, που ανεβάζει το ποσοστό στο 2,5 %.

Στην έκθεσή του ο Γιάννης Στουρνάρας αναφέρει ότι «η αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία των μεταρρυθμίσεων μετά το τέλος του προγράμματος και οι περιορισμοί από την πλευρά της χρηματοδότησης επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις» και προσθέτει:

«Επιπρόσθετα, η υψηλή φορολόγηση τα τελευταία χρόνια, αν και ανέκοψε την ανοδική πορεία του δημόσιου χρέους, συγκρατεί την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, περιορίζει τη βελτίωση της καταναλωτικής και επενδυτικής εμπιστοσύνης και δημιουργεί φορολογική κόπωση, με συρρίκνωση της φορολογικής βάσης και εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.

Οι παραπάνω παράγοντες αναμένεται να δράσουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

, Οπως γράφει η Καθημερινή στην έκθεση του Διοικητή αναλύονται επίσης οι κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν την ανάκαμψη της οικονομίας:

Πρώτον, η υψηλή φορολόγηση και γενικότερα το μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και τυχόν ανάκληση ή καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

Δεύτερον η αύξηση του κατώτατου μισθού που νομοθετήθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους στην αγορά εργασίας που ενδέχεται μεσοπρόθεσμα να επιδράσει αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα της χώρας αν δεν συμβαδίσει με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, ώστε να διαφυλαχθούν τα οφέλη σε όρους ανταγωνιστικότητας και ανόδου της απασχόλησης από την επίπονη μεταρρυθμιστική προσπάθεια από το 2010 μέχρι σήμερα.

Τρίτον, η εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν αντισυνταγματικές προγενέστερες περικοπές στις συντάξεις ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ανάλυση βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, καθώς θα αναθεωρηθεί προς τα άνω η συνταξιοδοτική δαπάνη.

Τέταρτον, η υψηλή φορολόγηση και ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την επενδυτική εμπιστοσύνη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Προτεινόμενα για εσάς