Στον πάγο οι πλειστηριασμοί μέχρι τον Ιούνιο

Σε καθεστώς «ασυλίας» μπαίνουν μέχρι τον επόμενο Μάιο – Ιούνιο, όλοι οι κόκκινοι δανειολήπτες που κινδυνεύουν με πλειστηριασμούς των ακινήτων τους, καθώς τότε αναµένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της διατραπεζικής πλατφόρµας, µέσω της οποίας  θα υποβάλλουν αίτηµα υπαγωγής στον νέο νόµο.

«Μέχρι τότε τα κόκκινα στεγαστικά παγώνουν λέει στο «Εθνος» αρµόδιο στέλεχος συστηµικής τράπεζας και µάλιστα διευκρινίζει πως η λειτουργία της πλατφόρµας είναι τεχνικά περίπλοκη καθώς θα απεικονίζει το πλήρες τραπεζικό (δάνεια και καταθέσεις), εισοδηµατικό και περιουσιακό προφίλ των δανειοληπτών.

«Τεχνικά είναι “εφιάλτης” πώς θα γίνεται η επιδότηση του ∆ηµοσίου» σηµειώνει το ίδιος στέλεχος.

Ακόµα θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το «κούρεµα» θα γίνεται µε βάση την εµπορική αξία του ακινήτου. Το δάνειο µετά το «κούρεµα» θα αντιστοιχεί στο 120% της εµπορικής τιµής. «Οι τράπεζες µπορούν να υποστηρίξουν το “κούρεµα” βάσει των εµπορικών τιµών, διότι µε αυτές έχουν “περάσει” τα ακίνητα στα συστήµατά τους, προκειµένου να εφαρµόζουν προγράµµατα ρυθµίσεων και αναδιαρθρώσεων» εξηγεί η ίδια πηγή.

Τα κριτήρια

Η διατραπεζική πλατφόρµα θα λειτουργεί στην λογική του Εξωδικαστικού Μηχανισµού, και µε αλγόριθµο θα πιστοποιείται εάν πληρούνται ταυτόχρονα τα κριτήρια που αφορούν: Το υπολειπόµενο ποσό του δανείου, που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 130.000 ευρώ, η αντικειµενική αξία πρώτης κατοικίας, που πρέπει να είναι έως 250.000 ευρώ και το οικογενειακό εισόδηµα που διαµορφώνεται στα 12.500 ευρώ για ένα άτοµο και φτάνει τα 30.000 ευρώ για οικογένεια.

Ακόμη θα προσµετράται αν ο οφειλέτης έχει καταθέσεις σε άλλες τράπεζες ή έχει περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να αποφέρουν εισόδηµα. Η είσοδος στην πλατφόρµα θα γίνεται µε τον ΑΦΜ και τους κωδικούς του ΤΑΧΙS.

Για την είσοδο στην πλατφόρµα ο δανειολήπτης θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ανωτέρω κριτήρια.

Τώρα στην περίπτωση που κάποιος έχει ανεξόφλητο ποσό δανείου π.χ. 140.000 ευρώ και πληροί τα άλλα τρία κριτήρια, εκείνο που µπορεί να κάνει για να θεωρηθεί επιλέξιµος είναι να καταβάλει τις 10.000 ευρώ, ώστε να κερδίσει το «κούρεµα» και την επιδότηση.

Σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει γνωστά οι δανειολήπτες που θα ενταχθούν στο νέο πλαίσιο, θα χάνουν την προστασία από τον πλειστηριασµό αν καθυστερήσουν την καταβολή 3 µηνιαίων δόσεων.

200 χιλιάδες δανειολήπτες υπολογίζεται ότι θα ενταχθούν στον νέο νόµο, ο οποίος θα επιτρέπει τηνενεργητική διαχείριση σηµαντικού αριθµού κόκκινων δανείων µε υποθήκη πρώτη κατοικία

Το νέο πλαίσιο αναµένεται µέσα στη βδοµάδα να λάβει την έγκριση από τηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να ψηφιστεί από τη Βουλή.

Προαιρετικά

Σε ό,τι αφορά τώρα τις περίπου 140.000 εκκρεµείς υποθέσεις του νόµου Κατσέλη, τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι όσοι δανειολήπτες το επιθυµούν, µπορούν να καταθέσουν αίτηµα υπαγωγής στο νέο πλαίσιο. Η υπαγωγή στον νέο νόµο για όσους αναµένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.
Τέλος, αναφέρουµε ότι στην περίπτωση που ο επιλέξιµος δανειολήπτης δεν συµφωνήσει µε τη ρύθµιση και το «κούρεµα» που θα του προταθεί από την τράπεζα, µπορεί να προσφύγει δικαστικά -χωρίς να έχει την προστασία από τον πλειστηριασµό- και να πληρώνει το 30% της αρχικής δόσης του δανείου του, µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

140 χιλιάδες είναι οι εκκρεµείς υποθέσεις του νόµου Κατσέλη, µε τραπεζικές πηγές να αναφέρουν ότι όσοι δανειολήπτες το επιθυµούν, µπορούν να καταθέσουν αίτηµα υπαγωγής στο νέο πλαίσιο

Σε ρόλο δικαστηρίου

Η διατραπεζική πλατφόρµα θα αναλάβει τον ρόλο των δικαστηρίων, καθώς µέσω αυτής θα υποβάλλονται τα αιτήµατα υπαγωγής στον νέο νόµο και θα προχωρούν άµεσα οι διευθετήσεις δανείων µε υποθήκη ή εγγύηση πρώτη κατοικία. Στα δάνεια αυτά θα εφαρµόζεται επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής τους µέχρι 25 χρόνια, µειωµένο επιτόκιο κυµαινόµενο µε βάση το Euribor 3µήνου+περιθώριο 2%, «κούρεµα» ώστε το ανεξόφλητο υπόλοιπο να αντιστοιχεί στο 120% της εµπορικής αξίας του σπιτιού και η δόση θα επιδοτείται κατά το 1/3 από το ελληνικό ∆ηµόσιο.

 

Προτεινόμενα για εσάς