Κόκκινα δάνεια: Πώς θα υπολογίζεται η επιδότηση του Δημοσίου στην δόση

Με αλγόριθμο θα προκύπτει το ύψος της συμμετοχής του Δημοσίου, στην δόση που θα διαμορφωθεί από την ένταξη των κόκκινων δανειοληπτών στον νέο «Νόμο Κατσέλη».

Στην διαμόρφωση της επιδότησης θα λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψιν, εισοδήµατα, ύψος δανείου, περιουσιακά στοιχεία, σύνθεση νοικοκυριού, αξία κατοικίας κ.ά.

 Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στο Εθνος, επιδότηση δόσης από το ∆ηµόσιο, θα λάβουν όλοι οι δανειολήπτες που θα µπουν στην προστασία του νέου νόµου. Ωστόσο το ύψος της  θα είναι διαφορετικό για τον κάθε δανειολήπτη.

Στόχος είναι να ενισχυθούν όλοι στην αποπληρωµή του δανείου τους, αλλά µεαντικειµενικά κριτήρια που θα πριµοδοτούν κλιµακωτά τα οικονοµικά ασθενέστερα στρώµατα.

Για παράδειγµα, µονοµελές νοικοκυριό µε ετήσιο εισόδηµα 12.500 ευρώ θα λάβει επιδότηση, αλλά µικρότερη από µονοµελές νοικοκυριό µε ετήσιο εισόδηµα 10.000 ευρώ ή 8.000 ευρώ. Αντίστοιχα µια 4µελής οικογένεια µε 31.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα θα λάβει επιδότηση, αλλά όχι στο ίδιο ύψος µε µια 4µελή οικογένεια η οποία έχει εισόδηµα 21.000 ευρώ τον χρόνο ή και λιγότερο. Το νέο πλαίσιο προστασίας της στέγης αναµένεται να προσφέρει επιδότηση από το ∆ηµόσιο έως 25 χρόνια.

Οι προυποθέσεις

Για την ένταξη στην προστασία του νέου θεσµικού πλαισίου η αντικειµενική αξία του σπιτιού θα πρέπει να φτάνει έως τα 250.000 ευρώ και το υπόλοιπο δανείου έως τα 130.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δανειολήπτες που πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις αλλά έχουν υψηλότερο υπόλοιπο δανείου δεν αποκλείεται να µπορούν να «ρυθµίζουν» το ποσό έως τα 130.000 ευρώ.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει  εισοδηµατικά κριτήρια, που αναµένεται να ξεκινούν από τα 12.500 ευρώ για µονοµελές νοικοκυριό και να κλιµακώνονται ανάλογα µε τη σύνθεση του νοικοκυριού (παιδιά κ.λπ.) έως τα 36.000 ευρώ. Για ζευγάρι χωρίς παιδιά το εισοδηµατικό όριο αναµένεται να τεθεί στα 21.000 ευρώ, ενώ προστίθενται 5.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τρία.