«Σπάνιο είδος» κι ακριβά, τα σπίτια προς ενοικίαση λόγω Airbnb - Έρευνα των ξενοδόχων

Για  κάθε σπίτι που αναρτάται σε πλατφόρµα βραχυπρόθεσµων µισθώσεων, η αγορά της ενοικίασης ακινήτων στην Αθήνα στερείται δύο ακίνητα στις µακροχρόνιες ενοικιάσεις, οδηγώντας τις τιµές σε αύξηση κατά 9,3%.

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της  µελέτης που πραγµατοποίησε η Grant Thornton για λογαριασµό του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (ΞΕΕ), η οικονοµία του διαµοιρασµού, δηλαδή η ενοικίαση σπιτιών µέσω ιστοσελίδων, µε επικρατέστερη, βάσει µεριδίου αγοράς, αυτήν της εταιρείας Airbnb.

Δραματική μείωση

Στο σύνολο της χώρας τα σπίτια που δεν ενοικιάζονται µέσω Airbnb έχουν µειωθεί δραµατικά, ενώ στα δηµοφιλή τουριστικά νησιά, όπως τα Χανιά, η Ρόδος και η Κέρκυρα, ο αριθµός των ακινήτων που ενοικιάζονται µακροχρόνια είναι µόλις ένα κλάσµα αυτών που µισθώνονται βραχυχρόνια. Ενδεικτικά, στα Χανιά διατίθενται µέσω Airbnb 4.337 σπίτια, ενώ όσα ενοικιάζονται µακροχρόνια ξεπερνούν ελαφρώς τα 210.

Στο νησί των Ιπποτών ενοικιάζονται βραχυπρόθεσµα περίπου 1.500 σπίτια σε τιµές περίπου 19 ευρώ ανά τ.µ., µε τον αριθµό των παραδοσιακών ενοικιαστηρίων να µην ξεπερνά τα 100. Με άλλα λόγια, σε κορυφαίους τουριστικούς προορισµούς το 95% των ακινήτων ενοικιάζεται µέσω Airbnb, ενώ η αναλογία των τιµών µεταξύ βραχυχρόνιας και µακροχρόνιας µίσθωσης αγγίζει το πέντε προς ένα.

Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος αυτό, στα Πετράλωνα ένα σπίτι µέσω Airbnb ενοικιάζεται προς περίπου 21 ευρώ ανά τ.µ., µε την τιµή για τα λιγοστά σπίτια που ενοικιάζονται παραδοσιακά να µειώνεται σε 8 ευρώ ανά τ.µ.

Υπολογίζεται ακόµη ότι  η αύξηση κατά 25% του µεγέθους της οικονοµίας διαµοιρασµού το 2018 αύξησε τις τιµές των ενοικίων µακροχρόνιας µίσθωσης κατά 8,7%.

airbnb2.jpg

Εύλογα, όπως αναφέρει η µελέτη του ΞΕΕ, η ανισορροπία µεταξύ παραδοσιακών ενοικιαστηρίων και βραχυπρόθεσµων µισθώσεων επιβαρύνει τις οικονοµικά αδύναµες οµάδες.

Επιπλέον δημιουργείται «τρύπα» και στα δηµόσια έσοδα. Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι καθαρές απώλειες προκύπτουν από τα δηµόσια έσοδα που χάνονται από τον ξενοδοχειακό κλάδο, µειωµένες κατά το εκτιµώµενο φορολογικό έσοδο που δηµιουργεί η οικονοµία διαµοιρασµού. Και αυτό δεδοµένου ότι η φορολογία των ξενοδοχείων είναι σαφώς µεγαλύτερη από εκείνη των βραχυχρόνιων µισθώσεων, γεγονός που σηµαίνει ότι στερούνται πόροι από κοινωνικές πολιτικές. Το ΞΕΕ τοποθετεί σωρευτικά, για τα έτη 2016, 2017 και 2018, σε 300 εκατ. ευρώ την απώλεια δηµοσίων εσόδων, ενώ κατά την ίδια τριετία χάθηκαν 36.560 θέσεις εργασίας.

«Φούσκα»

Πάντως, όπως αναφέρει στο «Εθνος» ο πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιµητικής (ΕΛΙΕ) και επιστηµονικός σύµβουλος της SOLUP Property Solutions, Μπάµπης Χαραλαµπόπουλος, οι βραχυπρόθεσµες µισθώσεις εµφανίζουν χαρακτηριστικά «φούσκας». «Εκτιµούµε ότι οι µισθώσεις µέσω Airbnb, που έχουν εκτοξεύσει τα ενοίκια, θα υποχωρήσουν» σηµειώνει.

Σύµφωνα µε τη µελέτη, στο εξωτερικό οι παρεµβάσεις που έχουν υιοθετηθεί στηρίζονται στη δηµιουργία προδιαγραφών λειτουργίας των ακινήτων-καταλυµάτων, στην επιβολή ορίου στις διανυκτερεύσεις ενώ καθορίζεται ο µέγιστος αριθµός ακινήτων ανά ιδιοκτήτη προς διάθεση

 

Προτεινόμενα για εσάς