120 δόσεις και γενναίο κούρεμα για οφειλές στα Ταμεία-Πώς θα λειτουργήσει

Εκατόν είκοσι δόσεις για όλους και επανυπολογισµό παλαιών οφειλών προς τα Ταµεία που οδηγεί σε «κούρεµα» ακόµη και 70% έρχεται με νέα ρύθμιση µέχρι τον Μάρτιο. Η ρύθµιση αφορά οφειλέτες των πρώην ασφαλιστικών ταµείων που είχαν δηµιουργήσει χρέη έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2016. Συνολικά απευθύνεται σε 958.000 µη µισθωτούς, και ειδικότερα 584.000 του πρώην ΟΑΕΕ, 356.000 του πρώην ΟΓΑ και 18.000 του πρώην ΕΤΑΑ.

Στόχος είναι να δοθεί βιώσιµη λύση σε ληξιπρόθεσµες οφειλές που είναι «προίκα» της κρίσης, ενώ µέσω της ρύθµισης αναµένεται να απεγκλωβιστούν περίπου 70.000 ασφαλισµένοι ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν µπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω των οφειλών τους.

Πώς θα λειτουργήσει

Η νέα ρύθµιση αναµένεται να ξεκλειδώνει µε επτά κλειδιά:

  1. Αγγίζει χρέη που αναφέρονται στην περίοδο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2016 και είχαν δηµιουργηθεί βάσει ασφαλιστικών κλάσεων και τεκµαρτών εισοδηµάτων.
  2. Ο επανυπολογισµός σχεδιάζεται να γίνει µε βάση το πραγµατικό φορολογητέο εισόδηµα που είχαν οι οφειλέτες την περίοδο δηµιουργίας των χρεών και τα νέα ποσοστιαία ασφάλιστρα. Ο εντοπισµός, ωστόσο, του πραγµατικού εισοδήµατος µε βάση τις φορολογικές δηλώσεις συνιστά «σπαζοκεφαλιά» ειδικά για το µακρινό παρελθόν και τα έτη πριν το 2002. Γι’ αυτό εξετάζεται παράλληλα το ενδεχόµενο αναπροσδιορισµού των οφειλών µε βάση την ελάχιστη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, δηλαδή 158 ευρώ τον µήνα για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και 58 ευρώ για τους αγρότες.
  3. Οι προσαυξήσεις θα κουρεύονται κατά 85% στα πρότυπα του εξωδικαστικού.
  4. Μετά το «κούρεµα» των προσαυξήσεων και τον επαναπροσδιορισµό της βασικής οφειλής θα προκύπτουν οι δόσεις, οι οποίες θα είναι 36 για οφειλές έως 3.000 ευρώ και έως 120 ή 120 για οφειλές άνω των 3.000 ευρώ.
  5. Για την ένταξη στη ρύθµιση αναµένεται να ισχύουν απλοί κανόνες και διαδικασίες, µε περιουσιακά κυρίως κριτήρια, ώστε να αποκλείονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η λογική είναι να ενταχθούν στη νέα «έξυπνη» ρύθµιση οµάδες ασφαλισµένων που αποκλείονται από τον εξωδικαστικό, καθώς και οι εγκλωβισµένοι λόγω οφειλών σε ηλικία συνταξιοδότησης (π.χ. από 62 ετών και άνω).
  6. Η ένταξη θα γίνεται µε αίτηση του οφειλέτη. Στον επανυπολογισµό συµφέρει να ενταχθούν όσοι πλήρωναν εισφορές µε βάση τεκµαρτά εισοδήµατα και τα πραγµατικά δηλωθέντα εισοδήµατά τους ήταν χαµηλότερα.
  7. Ο επανυπολογισµός δεν επηρεάζει το ύψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης, αφού οι ασφαλισµένοι θα λάβουν αναλογική σύνταξη, σύµφωνα µε το ύψος των εισφορών που θα αποπληρώσουν.

 

Προτεινόμενα για εσάς