Τέλος ο Λιαργκόβας από τη Βουλή

Δε θα ανανεώσει τη θητεία του Παναγιώτη Λιαργκόβα, ως επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, λόγω λάθος στοιχείων σε προηγούμενη έκθεσή του

Το Γραφείο εκφράζει παράλληλα την ανησυχία του για την επιμονή επιδίωξης υψηλότερων του στόχου πρωτογενών πλεονασμάτων στην έκθεσή του για το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2018.

Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό κείμενο της Έκθεσης του Γραφείου της Βουλής για τον Προϋπολογισμό, ο συνδυασμός λιτότητας και αδικίας μειώνει τις πιθανότητες επιτυχίας ενός προγράμματος προσαρμογής.

«Προφανώς συνεπάγονται υπερβολική λιτότητα και επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη. Όμως επηρεάζουν και τα διαπραγματευτικά περιθώρια της χώρας, επιτρέπουν στην κυβέρνηση να διοχετεύσει πόρους σε στόχους που έχουν για την ίδια πολιτική προτεραιότητα και οδηγούν στη δημιουργία ταμειακών αποθεμάτων, ιδίως για τη μεταβατική περίοδο μετά τη λήξη του Μνημονίου», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων στο κείμενο αναφέρεται ότι δεν θα είναι εύκολη ακόμα κι αν υποτεθεί ότι θα εισέλθουμε στο 2018 με τακτοποιημένες τις σχέσης μας όσον αφορά τους θεσμούς δηλαδή με την ολοκλήρωση της Τρίτης αξιολόγησης.

Για τους φορολογικούς συντελεστές η έκθεση αναφέρει ότι οι πολύ υψηλοί κυρίως στην εργασία αλλά και στο κεφάλαιο και την κατανάλωση οδηγούν σε σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά, δηλαδή σε μειωμένα κίνητρα για εργασία, κατανάλωση και επενδύσεις αλλά και σε αύξηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής που με τη σειρά τους οδηγούν σε ένα φαύλο κύκλο μειωμένου ρυθμού ανάπτυξης και συνεπώς εσόδων.

Προτεινόμενα για εσάς