Τρύπα πάλι στα ταμεία: Αδειάζουν το ΑΚΑΓΕ για να μπορέσουν να πληρώσουν τις συντάξεις!

Νέα τρύπα στον ΕΦΚΑ διαπίστωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κι αναζητά επειγόντως χρήματα προκειμένου να καταφέρει να καταβάλλει τις συντάξεις.

Η σωτήρια λύση ήρθε απ’ το ΑΚΑΓΕ, δηλαδή τον Λογαριασμό Αλληλεγγύης Γενεών που έχει συσταθεί για να αποταμιεύεται κεφάλαιο για την ασφάλιση των μελλοντικών συνταξιούχων. Με κοινή υπουργική απόφαση, Αχτσιόγλου και Χουλιαράκη, βάζουν «χέρι» στο ΑΚΑΓΕ και σηκώνουν από αυτόν 395 εκατ. ευρώ!

Η κοινή υπουργική απόφαση υπεγράφη στις 22 Αυγούστου, κι αναφέρει ότι τα 395 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στον ΕΦΚΑ ως «Επιχορηγήσεις σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για κάλυψη ελλειμμάτων». Όπως αναφέρεται, η δαπάνη αυτή είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2018-2021 (ειδικότερα και όσον αφορά στο έτος 2017 έχει τεθεί στα 395 εκατ. ευρώ) και δεν θα μετρήσει «εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού διότι η δαπάνη ύψους τριακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών/Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους 2017».

Παράλληλα, όπως αναφέρεται επίσης, τα 395 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν «για την κάλυψη μέρους του ελλείμματος του Κλάδου Σύνταξης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)».

Η μεταφορά τους στον νέο συνταξιοδοτικό σύστημα θα γίνει σε τέσσερις δόσεις, με έκδοση επιταγών, και ως εξής:

Στις 25/9/2017 θα δοθεί το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ
Στις 25/102017 θα δοθεί το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ
Στις 24/11/207 θα καταβληθεί το ίδιο ποσό
Η τέταρτη και τελευταία δόση των 95 εκατομμυρίων ευρώ, θα καταβληθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Προτεινόμενα για εσάς