Αλαλούμ με τα αδήλωτα εισοδήματα

Δεν έχουν συνάφεια οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε στη συνέχεια για τα αδήλωτα εισοδήματα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση και να δίνουν διαφορετικές απαντήσεις η μία από την άλλη για το ίδιο ακριβώς θέμα, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Οι νομοθετούντες, νομοθέτησαν έτσι, ώστε να μην είναι σαφές σε ορισμένες περιπτώσεις, μέχρι πότε μπορούν να κατατεθούν οι συμπληρωματικές δηλώσεις για τα αδήλωτα εισοδήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση που έχουν δοθεί στο φορολογούμενο πριν τις 12-12-2016 οι προσωρινές πράξεις του φόρου και δεν έχουν δοθεί οι οριστικές.

Τίθεται επομένως το ερώτημα αν η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων και την δήλωση των αδήλωτων εισοδημάτων λήγει στις 7/2/2017, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 58 ν. 4446/2016) ή αν μπορούν να υποβληθούν οι δηλώσεις, υπαγόμενες στις ευεργετικές ρυθμίσεις, και μετά τις 7/2/2017, αλλά πριν την επίδοση στο φορολογούμενο των οριστικών πράξεων του φόρου, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση (άρθρο 8 ΠΟΛ 1006/2017).

Κάθε μία απ’ τις υπηρεσίες έχει τη δική της άποψη. Άλλες λένε ότι μπορούν να κατατεθούν οι δηλώσεις και μετά τις 7/2/2017 και άλλες ότι η προθεσμία λήγει στις 7/2/2017, καθιστώντας πλέον αναγκαιότητα την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από τους αρμόδιους.