ΣΕΒ: Περιουσίες ίσες με ένα ΑΕΠ έχασαν οι Έλληνες από την κρίση

Σε 856 δισ. ευρώ αποτιμάται η καθαρή -μετά την αφαίρεση των δανείων- περιουσία των Ελλήνων, έναντι 1.023 δισ. ευρώ λίγο πριν ξεσπάσει η ελληνική κρίση χρέους το 2009 και 683 δισ. ευρώ λίγο πριν η χώρα γίνει μέλος της Ευρωζώνης στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με τα στοιχεία της Credit Suisse (CS) που αναφέρονται στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο του ΣΕΒ.

Σε οικονομικούς όρους οι Έλληνες απώλεσαν σχεδόν ένα ΑΕΠ από την αξία των ιδιωτικών τους περιουσιών.

Συγκεκριμένα, το 2009 η καθαρή περιουσία ανά ενήλικα είχε αυξηθεί σε 114.000 ευρώ ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη η καθαρή περιουσία ανά ενήλικα διαμορφωνόταν, σε 93.000 ευρώ, κάτω από τον μέσο όρο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ΣΕΒ «αυτό που κατατάσσει την Ελλάδα σε διαφορετική κατηγορία από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι ο υπερδανεισμός. Από 3.207 ευρώ ανά ενήλικα ιδιωτικού χρέους το 2000, το μέγεθος αυτό υπερπενταπλασιάσθηκε το 2009 σε 16.793 ευρώ ανά ενήλικα, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 17.657 ευρώ ανά ενήλικα, που είχε με τη σειρά του αυξηθεί κατά 50% περίπου σε σχέση με το 2000». Αξίζει να σημειωθεί ότι το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα το 2009 ανερχόταν σε 33.122 ευρώ ανά ενήλικα, από 16.309 ευρώ ανά ενήλικα το 2000, δηλαδή διπλασιάσθηκε μέσα σε μια δεκαετία.

Αυτό που δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης των Ελλήνων και δεν προβάλλεται επαρκώς όπως υποστηρίζει ο ΣΕΒ, είναι τα τεράστια ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος που θα συνεχίσουν να απορροφούν σημαντικούς πόρους και στο μέλλον, θέτοντας περιορισμούς στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, εάν και εφόσον δεν αντιμετωπισθούν.

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ οι παλαιότερες γενιές στην ουσία δανείσθηκαν όχι μόνο τις αποταμιεύσεις των ξένων, αλλά και τις μελλοντικές αποταμιεύσεις των παιδιών τους και παρατηρεί ότι μπορεί στην περίοδο της επίπλαστης ευημερίας να αυξήθηκε σημαντικά η περιουσία των νοικοκυριών, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτό έγινε θέτει σήμερα σε δοκιμασία την ικανότητα των νεότερων γενεών να εργάζονται, να αποταμιεύουν και να δημιουργούν οικογένειες στη χώρα μας.

«Η αποταμίευση των νοικοκυριών είναι πλέον αρνητική και, συνεπώς, δεν παράγεται νέος πλούτος και η επιβάρυνση της ακίνητης, ειδικότερα, περιουσίας με φόρο διακράτησης (ΕΝΦΙΑ) από τους υψηλότερους στον κόσμο, έχει εγκλωβίσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε αδυναμία οικονομικής αξιοποίησης της περιουσίας του σε παραγωγική κατεύθυνση», σημειώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών.

Επιπλέον ο ΣΕΒ κάνει λόγο για σημαντικό επίτευγμα της κυβέρνησης να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα 4,3 δισ. ευρώ ή 2,5% του ΑΕΠ έναντι στόχου πλεονάσματος 1,1% του ΑΕΠ, παρά το έκτακτο βοήθημα στους συνταξιούχους αλλά και την ταχύτερη αποπληρωμή οφειλών του κράτους και καταλήγει λέγοντας ότι η παραπάνω επιτυχία «αποτυπώνει την αυξημένη αποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και τα οφέλη από τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μετά από χρόνια προσπαθειών και τεχνικής βοήθειας φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, καθ’ υπέρβαση των σχετικά συντηρητικών εκτιμήσεων για την απόδοση των μέτρων που νομοθετήθηκαν το 2016».

Προτεινόμενα για εσάς