Κόκκινα δάνεια: Ψηφιακός σύμβουλος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ειδική ηλεκτρονική ιστοσελίδα, με οικονομολόγους και νομικούς που θα δίνουν απαντήσεις και συμβουλές online σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων τους, ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα στηρίξει το έργο των 30 Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών.

Πιο συγκεκριμένα ψηφιακό σύμβουλο για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις που δυσκολεύονται στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων τους ή επιδιώκουν τραπεζική χρηματοδότηση στήνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η ειδική γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), έβγαλε στον «αέρα» διαγωνισμό για τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος καθώς και ιστοσελίδας που θα στηρίζει τις εργασίες των 30 Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ).

Πέρα από τον αυτοματισμό των λειτουργιών των Κέντρων, το πληροφοριακό σύστημα προβλέπει και τη δημιουργία ιστοσελίδας με ψηφιακή πύλη μέσα από την οποία θα δίνονται απαντήσεις και συμβουλές σε πολίτες χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία τους.

Οι δανειολήπτες από τον υπολογιστή του σπιτιού ή της επιχείρησής τους θα στέλνουν με e-mail το ερώτημά τους και οικονομολόγοι ή νομικοί θα ανταποκρίνονται άμεσα απαντώντας τους.

Ταυτόχρονα η διαδικτυακή σελίδα των ΚΕΥΔ θα περιέχει και «τράπεζα γνώσεων» με χρήσιμες οδηγίες, συμβουλές, νομοθετικές διατάξεις κ.λπ.

Θα περιλαμβάνει επίσης τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, αλλά και παραδείγματα ανά νοικοκυριό, που είναι απαραίτητες προκειμένου οι δανειολήπτες να ρυθμίσουν τα δάνειά τους με τρόπο ώστε να μην ασφυκτιούν οικονομικά.

Όλο το πληροφοριακό σύστημα θα είναι δυνατόν να εξυπηρετήσει 1.800.000 πολίτες από 250 χρήστες (υπάλληλοι των ΚΕΥΔ) να γίνονται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 61 συναλλαγές το λεπτό.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν τα Κέντρα είναι να:

• Υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους δανειολήπτες στην κατάρτιση οικογενειακών, ατομικών ή επιχειρηματικών προϋπολογισμών για την τήρηση των ρυθμίσεων ή διακανονισμών που έχουν κάνει με τις τράπεζες προκειμένου να εξυπηρετούν τις οφειλές τους.

• Ενημερώνουν όσους ενδιαφέρονται για τη λήψη νέου δανείου ή για συμφωνία ρύθμισης, υπολογίζοντας τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης ανάλογα με την περίπτωση.

• Συμβουλεύουν τους πολίτες για τις έννοιες του «συνεργάσιμου» δανειολήπτη, τα δικαιώματά τους και τον χρονικό ορίζοντα προστασίας τους από τραπεζικές συμβάσεις πίστωσης ή διευθέτησης οφειλών.

• Διαθέτουν τυποποιημένα υποδείγματα του νόμου Κατσέλη και του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών συνδράμοντας τους δανειολήπτες στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους.

• Παρέχουν συνδρομή στα νοικοκυριά και τους επιχειρηματίες για την κατανόηση των όρων δανείων ή ρυθμίσεων που τους έχουν προτείνει οι τράπεζες.

• Ενημερώνουν τους δανειολήπτες για τις δυνατότητες που έχουν με την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους.

• Παραλαμβάνουν καταγγελίες και να τις διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

• Συμμετέχουν σε δράσεις των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων.