Παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας- Μέχρι τις 9 Ιανουαρίου

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου, η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω απόφαση αφορά και την προθεσμία κατάθεσης πινακίδων. Το υπουργείο Οικονομικών καθιστά ξεκ

Το υπουργείο καθιστά σαφές ότι δε θα υπάρξει περαιτέρω παράταση, καθώς η μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών έχει ήδη τακτοποιήσει τη σχετική υποχρέωση.