Έως τη Δευτέρα η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Μία επιπλέον ημέρα έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα το υπουργείο Οικονομικών δεν έδωσε κάποια παράταση, απλά, βάσει εγκυκλίου, που αφορά όλες τις προθεσμίες πληρωμών φόρων, αν η τελευταία ημέρα του μήνα δεν είναι εργάσιμη, η προθεσμία λήγει την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επομένως οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του νέου έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόστιμο για την μη καταβολή ισούται με το ύψος των τελών, το οποίο θα έπρεπε να είχε εξοφληθεί. Το ίδιο δεν ισχύει όμως για την κατάθεση πινακίδων, καθώς η καταληκτική ημερομηνία παραμένει η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, η οποία είναι εργάσιμη ημέρα.

Εν τω μεταξύ, το σύστημα Taxis εμφανίζει αρρυθμίες με αποτέλεσμα χιλιάδες φορολογούμενοι να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τη φορολογική τους υποχρέωση.