Αλλάζουν όλα στο πλαστικό χρήμα - Τα δώρα της κυβέρνησης

Μια σειρά από ελαφρύνσεις και δώρα θα έχουν την δυνατότητα να “απολαύσουν” οι Έλληνες φορολογούμενοι, σύμφωνα με το νέο σχέδιο της κυβέρνηση για το πλαστικό χρήμα. Tα βασικά σημεία του νομοσχεδίου περιγράφονται αναλυτικά στον πολυσέλιδο τόμο που παρέδωσε ο απελθών Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Τρύφωνας Αλεξιάδης, στην Υφυπουργό, Κατερίνα Παπανάτσιου. Σ΄αυτά περιλαμβάνονται από κληρώσεις δώρων μέχρι ακινήτων γι΄αυτούς που υπερβαίνουν τα απαιτούμενα όρια δαπανών με κάρτες ή μέσω τραπεζών, πρόσθετο αφορολόγητο για μισθωτούς και συνταξιούχους που πραγματοποιούν πληρωμές δαπανών μέσω πλαστικού χρήματος άνω του 80% του εισοδήματός τους και έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπάνες που εξοφλούνται μόνο με ηλεκτρονικό χρήμα. Επιπλέον, αναφέρεται ότι κάθε είδους πληρωμή μισθοδοσίας στον ιδιωτικό τομέα άνω των 500 ευρώ θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των τραπεζών, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά για τον ακατάσχετο λογαριασμό.

Το Νομοσχέδιο προβλέπει:

1. Τη διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ (αφορολόγητο) με γενικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ως ποσοστό του δηλωθέντος εισοδήματος.

2. Την έκπτωση φόρου για λοιπές δαπάνες (πχ. ιατρικά) που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

3. Όσοι επιτυγχάνουν ποσοστά μεγαλύτερα του 80% του εισοδήματός τους, θα επιβραβεύονται με πρόσθετο αφορολόγητο ποσό.

4. Όσοι ξεπερνούν τα τεθέντα όρια δαπανών με χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, θα λαμβάνουν επιπλέον λαχνούς συμμετοχής. (Ενδεικτικά για κάθε 1.000 επιπλέον ευρώ δαπανών, έναν επιπλέον λαχνό συμμετοχής στην κλήρωση).

5. Για τους μόνιμους κατοίκους νησιών όπου ίσχυε το υπό κατάργηση ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, θα ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούν (σ.σ. εντός του συνόλου των ανωτέρω νησιών) επιπρόσθετη έκπτωση από το φόρο, η οποία θα υπολογίζεται με συγκεκριμένο μεσοσταθμικό συντελεστή επιβάρυνσης.

6. Εξαιρέσεις από τη ρύθμιση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών με κριτήρια την ηλικία καθώς και τον τόπο μόνιμης κατοικίας αυτών.

Επιπλέον, προωθείται η δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καθολική χρήση πλαστικού χρήματος και γενικότερα των ηλεκτρονικών πληρωμών, ώστε να υιοθετηθεί ο νέος τρόπος πληρωμών και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων έχουν οφειλές είτε προς το Δημόσιο είτε προς τρίτους.

Πλαστικό Χρήμα

Στο νομοσχέδιο του οικονομικού επιτελείου προβλέπονται ακόμη και μέτρα για το πλαστικό χρήμα. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την μείωση των πάσης φύσεως χρεώσεων-προμηθειών που επιβάλλονται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ έχει ήδη ετοιμαστεί σχέδιο-απόφαση με την οποία προβλέπεται ότι η καταβολή μισθών στον ιδιωτικό τομέα θα γίνεται μόνο μέσω τραπεζικών συναλλαγών, για ετήσιους μισθούς άνω των 500 ευρώ. Ταυτόχρονα ρυθμίζει την αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, με κατάργηση του μεταβατικού καθεστώτος και έκδοση νέων αδειών.

Επίσης με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης θα εξειδικεύονται τα κίνητρα για την χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών (πχ. Λοταρίες, έκπτωση φόρου μέσω συμψηφισμού κλπ), ενώ θα υπάρχει ανάληψη μέτρων για την παράνομη διακίνηση, μέσω διαδικτύου, μουσικών δημιουργιών και οπτικοαουστικών μέσων, προς εναρμόνιση με την οδηγία 29.2001.ΕΚ. Τα οφέλη από τον περιορισμό της ψηφιακής πειρατείας θα οδηγήσουν στην αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων του κλάδου, στην ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της διαφημιστικής αγοράς και την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων σε νέες παραγωγές. Προβλέπεται ότι με αυτές τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα εξαλειφθούν πιθανά φαινόμενα φοροδιαφυγής ενώ θα προκύψουν αυξημένα έσοδα από την φορολογία στην συγκεκριμένη αγορά.