Διογκώθηκε το δημόσιο χρέος- Ανήλθε στα 328,3 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου

Το χρέος της κεντρικής διοίκησης αυξήθηκε στα 328,3 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου από 321 δις στο τέλος Μαρτίου, την ώρα που τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η αύξηση του δημοσίου χρέους αποδίδεται στη δόση των 7,5 δις ευρώ που εκταμιεύτηκε μετά την πρώτη αξιολόγηση. Σημειωτέον ότι το χρέος της κεντρικής διοίκησης διαφέρει από το χρέος της γενικής κυβέρνησης κατά το ποσό του ενδοκυβερνητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τον ESA.
Η δόση εξηγεί επίσης την ενίσχυση των ταμειακών αποθεμάτων στα 3,1 δισ. ευρώ από 2,08 δισ. στα τέλη του πρώτου τριμήνου και την αύξηση του υπολοίπου στο διακριτό λογαριασμό εξυπηρέτησης του χρέους στα 5 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου από 63 εκ. στο τέλος Μαρτίου.

Τα χρήματα στον διακριτό λογαριασμό εξυπηρέτησης του χρέους χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας προς το ΔΝΤ, την ΕΚΤ, τον ESM-EFSF κ.λπ. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Ελλάδα αποπλήρωσε τον Ιούλιο ομόλογα ονομαστικής αξίας άνω των 2,3 δισ. ευρώ που κατείχε η ΕΚΤ.

Νέα δανεικά από δημόσιους φορείς

Από τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ προκύπτει επίσης ότι αυξήθηκε ο δανεισμός από φορείς της γενικής κυβέρνησης μέσω repos το 2ο τρίμηνο και έφθασε τα 12,1 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου από 11 δισ. στα τέλη Μαρτίου. Ο δανεισμός μέσω εντόκων παρέμεινε σταθερός κοντά στα 14,9 δισ. ευρώ.

Από τη σύνθεση του νέου δανεισμού μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου προκύπτει ότι το 66,5% είχε διάρκεια μικρότερη του ενός έτους, δηλαδή ήταν σε έντοκα γραμμάτια, και το 33,5%, το οποίο αντιστοιχούσε σε δάνεια του ESM, είχε διάρκεια μεταξύ 15 και 40 χρόνια. Η μέση σταθμική διάρκεια του νέου δανεισμού είχε υποχωρήσει στα 10,8 χρόνια από 16,08 το 2015.