ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,138 δισ. από 3μηνα έντοκα

Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο, μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, διάρκειας τριών μηνών. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70% και το ζητούμενο ποσό (875 εκατ. ευρώ) υπερκαλύφθηκε κατά 1,30% καθώς έγιναν αποδεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 262,5 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή, 12η Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 11 Αυγούστου.