Στα 321,7 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στα τέλη Μαρτίου

Στα 321,7 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στις 31 Μαρτίου 2016, σύμφωνα με γραπτή απάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη στον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Δημήτρη Καμμένο.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα χρωστάει τα εξής (σε ευρώ):

-ομόλογα: 39,3 δισ.
-ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ: 14,7 δισ.
-ομόλογα που κατέχουν οι ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες: 5,8 δισ.
-έντοκα γραμμάτια: 14,9 δισ.
-repos: 11,01 δισ.
-EFSF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας): 130,9 δισ.
-ESM: 21,4 δισ.
-ΔΝΤ: 14,4 δισ.
-κράτη – μέλη Ευρωζώνης: 52,9 δισ.
-δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδος: 3,8 δισ.
-λοιπά δάνεια εσωτερικού: 0,3365 δισ.
-λοιπά δάνεια εξωτερικού: 4,8 δισ.
-ειδικά και διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων): 7,4 δισ.