«Κλειδί» για τη μείωση του χρέους η δημοσιονομική προσαρμογή

Υπέρ της συνέχισης της δημοσιονομικής προσαρμογής των χωρών – μελών της Ευρωζώνης τάσσεται η ΕΚΤ, εκτιμώντας ότι μέσω αυτής, το δημόσιο χρέος θα εμφανίσει σημαντική μείωση τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με έκθεση της ΕΚΤ για το ευρωπαϊκό χρέος, το οποίο σήμερα υπερβαίνει το 90% του ΑΕΠ, η δημοσιονομική προσαρμογή των κρατών – μελών, με βάση του κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, θα οδηγήσει το ευρωπαϊκό χρέος, σε μία δεκαετία, κοντά στο όριο του 60% του ΑΕΠ.

Δίχως μία τέτοια προσαρμογή, προειδοποιεί η ΕΚΤ, η μείωση του χρέους θα είναι αρκετά πιο περιορισμένη, δεδομένων των αυξημένων δαπανών που συνδέονται με τη γήρανση του πληθωρισμού και την αύξηση των δαπανών για τόκους.

«Η μετάβαση σε ισχυρές δημοσιονομικές θέσεις και βιώσιμα επίπεδα χρέους θα είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάκτηση των δημοσιονομικών εφεδρειών και την αύξηση των αντοχών των οικονομιών» αναφέρεται μεταξύ άλλων, στην έκθεση και προστίθεται ότι ο δείκτης αναφοράς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (GSP) «αποτελεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη μείωση των ακόμη πολύ υψηλών επιπέδων χρέους σε πολλές χώρες – μέλη».

Σύμφωνα με τον δείκτη, το δημόσιο χρέος θα πρέπει να μειώνεται κατά το 1/20 της διαφοράς του από το 60%, σε μία τριετία, προκειμένου η μείωση να θεωρείται ικανοποιητική. «Κοιτάζοντας στο μέλλον, πρέπει να διασφαλισθεί ότι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του δείκτη αναφοράς για τη μείωση του χρέους δεν καθυστερεί αδικαιολόγητα» τονίζει η ΕΚΤ και επισημαίνει ότι «η εφαρμογή του κανόνα του χρέους, πρέπει να βασίζεται σε ένα καλά καθορισμένο και διάφανο μεθοδολογικό πλαίσιο, για να διασφαλισθεί η συνεπής εφαρμογή του μεταξύ των χωρών και διαχρονικά».