ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,138 δισ. ευρώ από τρίμηνα έντοκα γραμμάτια

To ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο, κατόπιν έκδοσης έντοκων γραμματίων, διάρκειας τριών μηνών. Το επιτόκιο παρέμεινε σταθερό στο 2,7% ενώ οι προσφορές υπερκάλυψαν το απαιτούμενο ποσό κατά 1,3 φορές. Ο Οργανισμός Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους προσδοκούσε αρχικώς, την άντληση 875 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 12η Φεβρουαρίου.

Προτεινόμενα για εσάς