Μείωση του δημοσίου χρέους το τρίτο τρίμηνο του 2015

Στα 5,294 δισ. ευρώ ανήλθαν το γ΄ τρίμηνο πέρυσι οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας (25,7% των συνολικών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης) και παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 (5,250 δισ. ευρώ ή 24,5% των συνολικών δαπανών).

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν επίσης οριακά σε 9,743 δισ. ευρώ (47,3% των συνολικών δαπανών) από 9,662 δισ. ευρώ (45% των συνολικών δαπανών) το γ΄ τρίμηνο 2014.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ και σύμφωνα επίσης με τους οποίους, οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν το γ΄ τρίμηνο 2015 σε 4,378 δισ. ευρώ (21,9% των συνολικών εσόδων) από 4,417 δισ. ευρώ (21,1% των συνολικών εσόδων) το γ΄ τρίμηνο 2014.

Στο τέλος του γ΄ τριμήνου πέρυσι, το δημόσιο χρέος ήταν 301,908 δισ. ευρώ από 315,459 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 και 301,516 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2015. Η μείωση του χρέους το α΄ τρίμηνο του 2015, οφείλεται κυρίως στην επιστροφή 10,9 δισ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σε πληρωμή 2,8 δισ. ευρώ στο ΔΝΤ.