Ανώτατο όριο για την αποπληρωμή των τόκων, χρονική επιμήκυνση της λήξης των δανείων και σύνδεση των δόσεων αποπληρωμής του με την ανάπτυξη της οικονομίας είναι οι τρεις βασικοί άξονες επί των οποίων θα μπορούσε να δομηθεί μια συμφωνία ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Αυτό υποστηρίζεται, τουλάχιστον, σε έγγραφο που συντάχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας με ημερομηνία 10 Αυγούστου, και έχει στην κατοχή της η Wall Street Journal.Ειδικότερα, το εννεασέλιδο έγγραφο περιγράφει διαφορετικές επιλογές για τη μείωση του μεγάλου χρέους της Ελλάδας και εστιάζει σε τρία μέτρα: Την παράταση της διάρκειας κάποιων δανείων της χώρας, τη σύνδεση σταθερών αποπληρωμών χρέους με το ελληνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και ένα ανώτατο όριο ή την αναβολή των πληρωμών τόκων.

«Αυτά τα μέτρα παρέχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επαναφορά της εξυπηρέτησης του χρέους σε ένα βιώσιμο δρόμο» αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, όπως σημειώνει το capital.gr. Το έγγραφο δεν εξετάζει τη μείωση της ονομαστικής αξίας του χρέους, μία επιλογή που έχει αποκλειστεί από τους ηγέτες της Eυρωζώνης τον Ιούλιο.

Το έγγραφο διανεμήθηκε στους θεσμούς που διαχειρίζονται το πρόγραμμα της χώρας: το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την Κομισιόν, αλλά όχι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Προβλέπει πως οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας – τα χρήματα που η Ελλάδα πρέπει να συλλέξει για να καλύψει το έλλειμμά της, τους τόκους και το κεφάλαιο των υποχρεώσεών της – θα είναι κάτω από 15% του ΑΕΠ ετησίως, ένα «ταβάνι” που το ΔΝΤ θεωρεί βιώσιμο. Ως τώρα, το βασικό επίσημο κριτήριο βιωσιμότητας του χρέους ήταν ο λόγος του προς το ΑΕΠ, που το ΔΝΤ θεωρεί πως θα φτάσει το 200%.

«Πρόκειται για ένα τεχνικό έγγραφο που ετοίμασαν οι τεχνοκράτες τον Αύγουστο. Τότε είχε διαμοιραστεί στους θεσμούς προς επεξεργασία. Το έγγραφο δεν είχε σταλεί στις χώρες-μέλη και δεν συζητήθηκε ποτέ στο Eurogroup ή στο Euro Working Group”, είπε εκπρόσωπος του ESM στην WSJ.

Καθώς έχουν περάσει 4 μήνες από τη διανομή του εγγράφου του ESM, μερικές από τις υποθέσεις που περιείχε σχετικά με την οικονομία της Ελλάδας αλλά και το μέγεθος του πακέτου βοήθειας πρέπει να υπολογιστούν εκ νέου πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το χρέος, σύμφωνα με στελέχη της Ευρωζώνης. Η υφεσιακή πορεία της χώρας φέτος προβλέπεται να είναι ηπιότερη από όσο υπολογιζόταν, ενώ η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών χρειάστηκε σημαντικά λιγότερα ποσά από τα 25 δισ. ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί καταρχήν.

Στελέχη αναφέρουν ωστόσο, όπως σημειώνει το capital.gr, πως τα σχέδια που περιγράφονται στο κείμενο παραμένουν μια πιθανή βάση για συζητήσεις, δίνοντας μια ιδέα για τα θέματα που θα μονοπωλήσουν τις διαπραγματεύσεις για την ελάφρυνση του χρέους τους επόμενους μήνες. Η έναρξη των συζητήσεων εξαρτάται από την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης που πλέον αναμένεται στις αρχές του 2016.

Το έγγραφο του ESM εστιάζει στις επιλογές ελάφρυνσης του χρέους μέσω της αναδόμησης του χρέους –παράταση της περιόδου αποπληρωμής του χρέους και των τόκων. Ενώ αυτό δεν θα μείωνε το ύψος του χρέους, θα βελτίωνε άμεσα την ικανότητα της Αθήνας να αποπληρώσει.

Το έγγραφο ξεχωρίζει την περίοδο 2023-2043 ως τις πιο προβληματικές δεκαετία για την Ελλάδα, οπότε οι ακαθάριστες εγχώριες ανάγκες χρηματοδότησης θα μπορούσαν να υπερβούν το 15%. Υποδηλώνει πως στη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αποπληρωμές του χρέους θα μπορούσαν να «κλειδώσουν» σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του ΑΕΠ, ούτως ώστε η χώρα να αποπληρώσει περισσότερο χρέος εάν η οικονομία αποδώσει καλύτερα και λιγότερο στην αντίθετη περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο εξετάζει το ενδεχόμενο να «κλειδώσει» τις προγραμματισμένες πληρωμές χρέους στο 1% του ΑΕΠ για την περίοδο 2023-2033 και στο 1,5% την περίοδο 2034-2044. Τυχόν χρέος που θα εκκρεμεί θα χωριστεί στη συνέχεια σε ισόποσες δόσεις, η αποπληρωμή των οποίων θα ξεκινήσει το 2044.

Με βάση τα δεδομένα που λαμβάνει υπόψιν το έγγραφο για την κατάσταση της οικονομίας, τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα μπορούσαν να μειώσουν την καθαρή παρούσα αξία του χρέους της Ελλάδας κατά 52,5%, με ποσοστό 6,1% να προέρχεται από την παράταση της περιόδου ωρίμανσης.