Προειδοποιεί για αύξηση του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη

Τον κώδωνα του κινδύνου για αύξηση της μη βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε έκθεσή της για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τέσσερις είναι οι παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως να αποτελέσουν απειλή για την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών. Αυτοί εστιάζονται στην αύξηση του κινδύνου αδυναμίας απορρόφησης παγκόσμιων σοκ, στην αδύναμη κερδοφορία για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, εντός ενός περιβάλλοντος χαμηλής ανάπτυξης και ανισορροπιών, στον κίνδυνο αύξησης της μη βιωσιμότητας του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους εν μέσω χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης και τέλος στην ραγδαία αύξηση του σκιώδους τραπεζικού συστήματος

Παρά τους κινδύνους, η ΕΚΤ αναγνωρίζει την πρόοδο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος σε μία σειρά παραγόντων, όπως η συρρίκνωση της έκθεσης στις αναδυόμενες αγορές, η βελτίωση της κερδοφορίας και η αύξηση της αξιοπιστίας. Από την άλλη πλευρά, οι προκλήσεις παραμένουν, καθώς το αδύναμο μακροοικονομικό περιβάλλον, η χαμηλή κερδοφορία και ο μεγάλος αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνιστούν τροχοπέδη στην πλήρη ανάκαμψη του κλάδου.

Η ΕΚΤ καταλήγει στην έκθεσή της ότι το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε αρκετές χώρες της Ευρωζώνης, γεγονός που ασκεί καθοδικές πιέσεις στη δανειοδοτική και κεφαλαιακή ικανότητα των τραπεζών.

Πηγή: naftemporiki