Το Δημόσιο άντλησε 1,138 δισ. ευρώ μέσω τρίμηνων εντόκων

To ποσό του 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,70%. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,138 δισεκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Προτεινόμενα για εσάς