Υπολογίστε τις δόσεις για την οφειλή σας σε Ταμεία μέσα από παραδείγματα

Επιλέξτε την συμφερότερη λύση ανάλογα με το ύψος του χρέους

εκίνησε η διαδικασία για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών στα ταμεία ενώ μέσα στην εβδομάδα θα ανοίξει τις πύλες του και το Taxis για τη ρύθμιση των χρεών στην εφορία.
Ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτης Κοκκόρης έδωσε στη δημοσιότητα σειρά παραδειγμάτων στα οποία αποτυπώνονται τα βήματα υπολογισμού της ρύθμισης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ
Έστω οφειλέτης με συνολική οφειλή 11.000 (κύρια οφειλή 10.000 ευρώ και πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις 1.000 ευρώ).
Εάν η ανωτέρω, ρυθμιστεί σε 100 δόσεις ακολουθούνται τα εξής βήματα:
1ο βήμα: Ξεχωρίζουμε από τη συνολική οφειλή τα πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις – 1.000 ευρώ.
2ο βήμα: Υπολογίζουμε την έκπτωση στο συνολικό ποσό των προστίμων κλπ που αντιστοιχεί στις 100 δόσεις.
Δηλαδή 1000 ευρώ Χ 20% = 200 ευρώ.
Οπότε τα πρόστιμα κλπ ανέρχονται πλέον στα 800 ευρώ.
3ο βήμα: Αθροίζουμε το ποσό της κύριας οφειλής με το υπόλοιπο των προστίμων προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε την οφειλή.
Δηλαδή 10.000 ευρώ + 800 ευρώ = 10.800 (κεφαλαιοποιημένη οφειλή).
*4ο βήμα: Υπολογίζουμε το νέο επιτόκιο ύψους 4,56% επί της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, προκειμένου να βρούμε το προς ρύθμιση ποσό.
Δηλαδή το προς ρύθμιση ποσό ανέρχεται σε:
11.292,48 [10.800 Χ 4,56% = 492,48 + 10.800].
5ο βήμα: Διαιρούμε το προς ρύθμιση ποσό 11.292,48 με τον αριθμό των δόσεων (100).
Οπότε το ποσό της κάθε δόσης ανέρχεται σε 112,92 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι:
Στο Παράδειγμα αποτυπώνεται ο μηχανισμός υπολογισμού της ρύθμισης και δεν υπολογίζεται με πραγματικά δεδομένα το ποσό του τόκου το οποίο εξευρίσκεται με μαθηματικό τύπο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ 72 ΔΟΣΕΙΣ
Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=650136