Σε γραφειοκρατικά κωλύματα αποδίδει το ΥΠΟΙΚ τη μη έγκαιρη πληρωμή των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε γραφειοκρατικά κωλύματα αποδίδει το Υπουργείο Οικονομικών τη μη έγκαιρη πληρωμή των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:

Οι πληρωμές μισθών και συντάξεων του 15πενθημέρου, έγιναν κανονικά στους προβλεπόμενους χρόνους σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Η μοναδική εξαίρεση καθυστέρησης σημειώθηκε στη μισθοδοσία των εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είχε εγκαίρως εξασφαλίσει και διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια. Το θέμα διευθετήθηκε μετά από παρέμβαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα προς την «ΔΙΑΣ» και σήμερα το βράδυ, θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων.