ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα επιτόκια νέων δανείων

Μικρή διεύρυνση παρουσίασε το επιτοκιακό περιθώριο τον Μάρτιο, καθώς τα επιτόκια καταθέσεων έμειναν αμετάβλητα, ενώ εκείνα των χορηγήσεων σημείωσαν μικρή άνοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε στο 1,13% , ενώ αυτό των δανείων αυξήθηκε κατά 0,004% στο 4,95%. Έτσι, το περιθώριο επιτοκίου (άνοιγμα της ψαλίδας των επιτοκίων) διαμορφώθηκε στο 3,82% τον Μάρτιο από 3,79 τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,53% έναντι του προηγούμενου μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης, στο 7,01%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,36%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,87%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου 1 για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 6,13%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 0,15% στο 5,04% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 0,11% στο 4,97%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο 1 αυξήθηκε κατά 0,26% και διαμορφώθηκε στο 2,62%.

Στις καταθέσεις το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος – το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο μέσο επιτόκιο ταμιευτηρίου , παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,83%.

Προτεινόμενα για εσάς