Μια ακόμη ιστορική εφημερίδα σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης

Μια ακόμα ιστορική εφημερίδα η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» οδηγείται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Η Τράπεζα EUROBANK κατέθεσε σχετική αίτηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Με απόφασή της η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά την αίτηση της Τράπεζας, έκανε δεκτή την λήψη προσωρινών μέτρων κατά της εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ανέστειλε όλες τις διώξεις και διέταξε την απαγόρευση εκποίησης, επιβάρυνσης ή διάθεσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εφημερίδας και τη διενέργεια συμψηφισμών, μέχρις ότου συζητηθεί η αίτηση για να τεθεί η εφημερίδα υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι

Από την αναστολή των μέτρων εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι της παραπάνω εφημερίδας, καθώς και οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας που είναι απαραίτητοι για την καθημερινή λειτουργία της. Αυτό σημαίνει ότι η πληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζομένων θα πρέπει να συνεχίζεται κανονικά.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών, η εκδότρια εταιρεία τον τελευταίο ενάμιση χρόνο διακινούσε σενάρια εισόδου στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα τακτοποιούσε τις οφειλές και θα έδινε προοπτική. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ αλλά αντίθετα το συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για να ασκηθεί πίεση στους εργαζόμενους.