Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανοίγει τον δρόμο για επιτυχή διοικητική αποκέντρωση

Με κοινό ψήφισμα η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο της αποκέντρωσης στην εξασφάλιση καλύτερης ανταπόκρισης των δημόσιων υπηρεσιών στις τοπικές ανάγκες, προωθώντας την υπεύθυνη άσκηση εξουσίας και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις δημόσιες αρχές, κατά την Σύνοδο της Ολομέλειας που έλαβε χώρα αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους βουλευτές, ορισμένες διαδικασίες αποκέντρωσης δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους δηλωμένους στόχους τους λόγω ανεπαρκούς διαβούλευσης με τους πολίτες ή πολύ περιορισμένης αποκέντρωσης εξουσιών.

«Η έντονη πόλωση της πολιτικής ζωής σε ορισμένες χώρες δημιούργησε επίσης σημαντικά εμπόδια στις μεταρρυθμίσεις αυτές», ανέφεραν οι βουλευτές.

Με βάση την έκθεση του Λούις Λάιτε Ράμος (Luis Leite Ramos) (Πορτογαλία, EPP / CD), η Συνέλευση κάλεσε τα εθνικά, ομοσπονδιακά και περιφερειακά κοινοβούλια να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των ίδιων των κοινοβουλίων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αποκέντρωσης «από την αρχή και σε όλα τα στάδια, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της αξιολόγησης.

Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι, μόλις ένα ψήφισμα εγκριθεί, τα εγχειρήματα αποκέντρωσης υλοποιούνται κατά γράμμα, προς το συμφέρον των ενδιαφερομένων πληθυσμών, με πλήρη σεβασμό των εθνικών συνταγματικών αποφάσεων και του κράτους δικαίου και «δεν μπορούν να ακυρωθούν άνευ λόγου και ουσίας, σε περίπτωση αλλαγή κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Το νομικό πλαίσιο, όπως τονίζεται στο εγκριθέν κείμενο, πρέπει να παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις ώστε οι τοπικές αρχές να μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους αποτελεσματικά και ομαλά και να ενισχύουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Τέλος, θα πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των συστάσεων του Συνεδρίου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών που απορρέουν από τις αποστολές παρακολούθησης στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου να εξακριβωθεί η εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους βάσει του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: capital.gr