Η νέα ενεργειακή εποχή και η μετεξέλιξη της MYTILINEOS

Νέα δεδομένα σε όλο τον κλάδο της ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα καινούργιες απαιτήσεις και προκλήσεις για τις εμπλεκόμενες εταιρείες φέρνει η νέα εποχή.

Η ανάγκη επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης, η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αλλά και η εκτίναξη των τιμών, δημιουργούν ένα τοπίο που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες προκλήσεις και ευκαιρίες.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι εταιρείες του χώρου καλούνται να μετεξελιχθούν, ώστε να αναβαθμίσουν τις διαδικασίες, τις δράσεις αλλά και τον τρόπο λειτουργίας τους, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων. Στόχος είναι όχι μόνο να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις, αλλά κυρίως να αδράξουν τις ευκαιρίες που φέρνει η νέα ενεργειακή εποχή στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Υπό αυτό το πρίσμα και ακολουθώντας πλήρως τα κελεύσματα της νέας εποχής στην ενέργεια, η MYTILINEOS το τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει μια σειρά από στρατηγικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν επιτρέψει στην εταιρεία να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό πάροχο.

Στην καρδιά των πρωτοβουλιών αυτών εντάσσεται ένα δυναμικό επενδυτικό πλάνο, το οποίο και εκτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, αλλά και σε καινοτόμες δράσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας μας.

Έτσι, μεταξύ άλλων, η MYTILINEOS έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες επενδύσεις σε εξειδικευμένες ενεργειακές λύσεις, ενώ παράλληλα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε τομείς αιχμής, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση, οι έξυπνες πόλεις, η ενεργειακή εξοικονόμηση, η σωρευτική εκπροσώπηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η διανομή ενέργειας.

Πρόκειται για τομείς που εξασφαλίζουν ιδιαίτερη υπεραξία στην εταιρεία, μακροπρόθεσμες προοπτικές αλλά και υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής, ωθώντας την σε σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικά στην Ελλάδα, η MYTILINEOS, μέσω της Protergia, έχει ένα εξαιρετικά εκτεταμένο δίκτυο άνω των 330.000 παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη χώρα. Προσφέρει έτσι σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, αλλά και λύσεις για ενεργειακή εξοικονόμηση και αυτονομία, μέσω του προγράμματος Sun Save.

Παράλληλα, η MYTILINEOS, ενώ συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στην παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας, ταυτόχρονα επενδύει σε τεχνολογικές λύσεις και εφαρμογές που αφορούν στην αποθήκευση της ενέργειας σε έξυπνα συστήματα μπαταρίας.

Ειδικά στο κομμάτι της παραγωγής ενέργειας εξασφαλίζει τη διασπορά του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου, το οποίο περιλαμβάνει και θερμικές μονάδες αλλά και μια σειρά από έργα ΑΠΕ εκτός Ελλάδος. Ταυτόχρονα, μετεξελίσσεται σε έναν διεθνή αξιόπιστο trader φυσικού αερίου. Η συγκεκριμένη δράση, μάλιστα, έχει ιδιαίτερη σημασία στην τρέχουσα ενεργειακή συγκυρία, καθώς η MYTILINEOS προμηθεύει με αέριο χώρες στη Βαλκανική χερσόνησο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις ενεργειακές τους ανάγκες.

Ιδιαίτερη αξία αλλά και σημασία για τα νέα δεδομένα της MYTILINEOS συνθέτουν οι δράσεις που έχει δρομολογήσει στην κατασκευή έργων μεγάλης κλίμακας, ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες. Ταυτόχρονα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 10 κορυφαίους EPC contractors σε παγκόσμιο επίπεδο σε έργα που άπτονται ολόκληρου του φάσματος έργων ηλιακής ενέργειας, ενώ εξειδικεύεται στην κατασκευή πολύπλοκων ενεργειακών δομών. Την ίδια στιγμή, σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της πλατφόρμας BOT (Build, Own and Transfer) η εταιρεία είναι σε θέσει να κατασκευάζει έργα ΑΠΕ εκτελώντας διμερή «πράσινα» συμβόλαια, εξασφαλίζοντας έτσι λύσεις μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των συνεργατών της. Επιπλέον, ειδικεύεται στην παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα, επενδύοντας στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων τόσο σε επίπεδο δημοσίου τομέα όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η MYTILINEOS διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο ενεργειακό τοπίο τόσο της χώρας μας όσο και διεθνώς, θέτοντας τις βάσεις για το μέλλον, με στέρεα αφετηρία στο παρελθόν και ισχυρή παρουσία στο δυναμικά μεταβαλλόμενο παρόν στον συγκεκριμένο τομέα.