Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Στα 1,2 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο 9μηνο

Ελαφρώς αυξημένες ήταν οι πωλήσεις, EBIT και EBITDA της εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου για το εννεάμηνο του 2021.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Α) Οι πωλήσεις της εταιρείας για το εννιάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 10.802.110 ευρώ έναντι 10.399.785 ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο για το 2020, ενώ για το γ’ τρίμηνο του 2021 σε 2.367.848 ευρώ έναντι 2.096.150 ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο

Παράλληλα, το αναμορφωμένο EBIT της εταιρείας για το εννιάμηνο του 2021 ανήλθε σε 851.004 ευρώ έναντι 839.295 ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο για το 2020, ενώ για το γ’ τρίμηνο του 2021 σε -660.467 ευρώ έναντι -124.283 ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εν τω μεταξύ, το αναμορφωμένο EBITDA της εταιρείας για το εννιάμηνο του 2021 ανήλθε σε 1.272.996 ευρώ έναντι 1.270.129 ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο για το 2020, ενώ για το γ’ τρίμηνο του 2021 σε -517.329 ευρώ έναντι -1.543 ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ακόμη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

Β) Η Εταιρεία με την 8936/12.11.2021 ανακοίνωση της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έχει θέσει σε πλήρη γνώση στο επενδυτικό κοινό όλες τις σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα μέχρι την ημερομηνία ανάρτησης της εν καθώς και τις επιπτώσεις τους στα βασικά μεγέθη της χρηματοοικονομικής της θέσης.

Γ) Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι λόγω της διαφαινόμενης αύξησης του κόστους ενέργειας, τα βασικά οικονομικά της μεγέθη θα επηρεαστούν σημαντικά το επόμενο διάστημα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιήσει την επίπτωση αυτή. Επίσης, συνεχίζοντας την υπεύθυνη στάση απέναντι στην πανδημία παρακολουθεί τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων και εφαρμόζει πλήρως τις οδηγίες τους προς όφελος των εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών της. Επιπροσθέτως, αναπροσαρμόζει τα βραχυπρόθεσμα επιχειρηματικά της πλάνα απεικονίζοντας στις οικονομικές της καταστάσεις τις πιθανές επιπτώσεις από αυτές τις αναπροσαρμογές. Τέλος, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ / τουρκικής λίρας αφού λόγω της θυγατρικής της στην γειτονική χώρα είναι εκτεθειμένη σε πιθανούς συναλλαγματικούς κινδύνους.