Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο: Από την 1η Σεπτεμβρίου, η θεώρηση των εμπορικών/εξαγωγικών εγγράφων αποκλειστικά ηλεκτρονικά

Aπό την 1η Σεπτέμβρη 2021, όπως ανακοίνωσε το Αραβο – Ελληνικό Επιμελητήριο, όλες οι οικονομικές συναλλαγές (πληρωμές) για τη θεώρηση των εμπορικών/εξαγωγικών εγγράφων από τις υπηρεσίες του θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ως εξής:

(α) πριν τη θεώρηση των εγγράφων, με τραπεζική κατάθεση του απαραίτητου ποσού, (κατόπιν συνεννόησης με τα γραφεία του επιμελητηρίου).

(β) με χρήση (χρεωστικής ή πιστωτικής) κάρτας, στα γραφεία του επιμελητηρίου την ημέρα της θεώρησης.

Ειδικότερα, για τις συναλλαγές μέσω τραπεζικής κατάθεσης:

  • κατά την κατάθεση του απαραίτητου ποσού να αναγράφετε στην αιτιολογία της συναλλαγής η ΕΠΩΝΥΜΙΑ της εταιρείας με την αναφορά: ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
  • αντίγραφο της συναλλαγής θα πρέπει να συνοδεύει τα έγγραφα προς θεώρηση.

Τα νέα μέτρα, όπως αναφέρεται, εισάγονται στοχεύοντας στην διευκόλυνση των συναλλασσόμενων, αλλά και την ασφαλέστερη λειτουργία των υπηρεσιών του Αραβο – Ελληνικού Επιμελητηρίου.