Υποτροφίες συνολικής αξίας 25 εκατομμυρίων ευρώ

Χιλιάδες υποτροφίες θα δοθούν το 2015 σε αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με MIS 491402.

Πρόκειται για προγράμματα που προσφέρουν θέσεις εργασίας σχετικές με τον κλάδο του κάθε απόφοιτου με σκοπό την ομαλή είσοδό του στην αγορά εργασίας, την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του, καθώς και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους, ενώ θα πρέπει να είναι δημότες των παρακάτω περιφερειών: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο.

Για τα θεωρητικά μαθήματα, που διαρκούν 80 ώρες, το ποσό και πραγματοποιούνται μόνο στις 8 προαναφερθείσες περιφέρειας το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 400 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα). Σχετικά με την απόκτηση εμπειρίας, ο συμμετέχων στο πρόγραμμα λαμβάνει το ποσό των 480 ευρώ το μήνα για διάστημα έως και 6 μήνες από την τοποθέτηση του στην επιχείρηση, η οποία είναι δυνατό να  βρίσκονται και εκτός των ανωτέρω περιφερειών.

Το ποσό των υποτροφιών θα καταβάλλεται μέσω από τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος μέσω e-banking στους λογαριασμούς των υποτρόφων.

Στο πρόγραμμα μπορούν λάβουν μέρος επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε απόλυση προσωπικού για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έναρξη του προγράμματος, ενώ δεν μπορούν να απολύσουν εργαζομένους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Αναφορικά με τα κριτήρια μοριοδότησης να σημειωθεί πως λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός τίτλου σπουδών, η ηλικία, η μακροχρόνια ανεργία  και το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα.