ΣτΕ: Κοινές αθλητικές δοκιμασίες για τη δημοτική αστυνομία

Κοινές αθλητικές δοκιμασίες, αλλά και ίδιες αθλητικές επιδόσεις για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους στη Δημοτική Αστυνομία, θέλει το Συμβούλιο της Επικρατείας για λόγους ισότητας των δύο φύλων. Ερμηνεύοντας το Σύνταγμα και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ισότητας, οι δικαστές του Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ έκριναν, ότι τα κοινά όρια αποσκοπούν «στην στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας με προσωπικό που διαθέτει ορισμένα σωματικά προσόντα αναγκαία για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του και δεν αποτελεί άμεση διάκριση φύλου, γιατί αφορά αδιακρίτως άνδρες και γυναίκες».

Επιπλέον υπογραμμίζουν πως «η έμμεση διάκριση, που προκύπτει από το ότι οι άνδρες, κατά κοινή πείρα, υπερέχουν των γυναικών ως προς την φυσική δύναμη και αντοχή, δικαιολογείται αντικειμενικά από λόγους δημοσίου συμφέροντος άσχετους με το φύλο των υποψηφίων, συναπτόμενους προς τις απαιτήσεις του επαγγέλματος του δημοτικού αστυνομικού, διότι αποτελεί προϋπόθεση αναγκαία και πρόσφορη για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας, δεδομένου ότι κατά την εκπλήρωση της αποστολής της Δημοτικής Αστυνομίας, το εν λόγω προσωπικό ασκεί δραστηριότητες που απαιτούν σημαντικά φυσικά και σωματικά προσόντα».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι αρκετές αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας είναι «αστυνομικής φύσεως» και «προϋποθέτει πολύ καλή φυσική κατάσταση και σωματική αντοχή» και τόνισαν ότι σε κάθε περίπτωση τα όρια «κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλά, ώστε να μην μπορούν οι γυναίκες να τα επιτύχουν».

Η υπόθεση έφτασε σε ΣτΕ με αφορμή προσφυγή υποψήφιας που δεν κατάφερε «πιάσει» τις ελάχιστες επιδόσεις στο σύνολο των αγωνισμάτων, σε διαγωνισμό για την πρόσληψη 567 ενστόλων της Δημοτικής Αστυνομίας με αποτέλεσμα να αποκλειστεί.