Από 20 Απριλίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης

Από τις 20 Απριλίου του 2015 και έως τις 20 Μαΐου θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι πολίτες για τη χορήγηση των παροχών που προβλέπονται από τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 4320/2015, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι παροχές

Πρόκειται για:

  • τη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικών παροχών και
  • τη δωρεάν παροχή ποσότητας ρεύματος, 300 kwh ανά μήνα,
  • τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου και
  • την επιδότηση σίτισης.

Πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις

Το Υπουργείο Εργασίας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι «οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στις υπηρεσίες του διαδικτύου, σε ειδική εφαρμογή που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου θα υπάρχει και αναλυτική πληροφόρηση για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την εξέλιξη του προγράμματος.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου, οι ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Ενημέρωσης Πολιτών (ΚΕΠ) όπου θα του παρέχεται βοήθεια για τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης».