Σταματά η επένδυση

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣΑκυρώνει το ΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος

Σταματά την επένδυση στον Αστέρα Βουλιαγμένης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, ύψους ενός δισ. δολαρίων. Ταυτόχρονα ακυρώνει και την ανέγερση 100 πολυτελών κατοικιών στη χερσόνησο της Βουλιαγμένης, κρίνοντας ότι θα επιδεινώσει τους όρους διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής.

Με αυτό το σκεπτικό το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικό το σχετικό προεδρικό διάταγμα και απορρίπτει τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που αυτό επικαλείται για την έγκρισή του.

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, “απαγορεύεται, κατ’ αρχήν, η λήψη μέτρων που επιφέρουν την επιδείνωση των όρων διαβιώσεως και την υποβάθμιση του υπάρχοντος φυσικού ή του προβλεπόμενου από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία οικιστικού περιβάλλοντος”.

Με βάση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που είχε κατατεθεί για επεξεργασία προβλεπόταν η έγκριση “του ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης δημοσίου ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Βουλιαγμένης στην έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης και ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης“.

Με το σχέδιο διατάγματος επιχειρήθηκε:

1) η έγκριση ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης δημοσίου ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) συνολικού εμβαδού 301.864,99 τ.μ. που βρίσκεται στο Μικρό Καβούρι Αττικής,

2) η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του «Αστέρα Βουλιαγμένης»,

3) ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων δομήσεως κατά ζώνες, και

4) η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Το ΣτΕ σε γνωμοδότησή του αναφέρει πως “έχει αναχθεί σε συνταγματικά προστατευόμενη αξία το οικιστικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, από το οποίο εξαρτάται η ποιότητα ζωής και η υγεία των κατοίκων των πόλεων και των οικισμών. Οι συνταγματικές αυτές διατάξεις απευθύνουν επιταγές στο νομοθέτη (τυπικό ή κανονιστικό) να ρυθμίσει τη χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδομική διαμόρφωση της χώρας με βάση ορθολογικό σχεδιασμό υπαγορευόμενο από πολεοδομικά κριτήρια, σύμφωνα με την ιδιομορφία, την φυσιογνωμία και τις ανάγκες κάθε περιοχής“.

Γνώμονας λοιπόν για την ανάπτυξη των περιοχών είναι “η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της αναπτύξεως των οικισμών και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των κατοίκων“. Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας τονίζουν πως, “η προσθήκη της χρήσης κατοικίας στις νυν επιτρεπόμενες χρήσεις τουρισμού-αναψυχής και των συνοδευτικών τους χρήσεων στη ζώνη Ι του ΕΣΧΑΔΑ, η οποία περιλαμβάνεται στη χερσόνησο του Μικρού Καβουρίου, και μάλιστα με τη δημιουργία ή την ανέγερση μεγάλου αριθμού κατοικιών ύψους 7,5 μ. σε δομημένες αλλά και αδόμητες επιφάνειες της χερσονήσου συνιστά επιβάρυνση των ήδη επιτρεπομένων χρήσεων και μετατρέπει στο διηνεκές την ευαίσθητη περιοχή της χερσονήσου σε οικιστική περιοχή με μικτές χρήσεις, προεχόντως κατοικίας, ενόψει και του συνολικού αριθμού των κατοικιών (έως 100), και δευτερευόντως τουρισμού“.

Οι σύμβουλοι θεωρούν με την γνωμοδότησή τους πως το επίμαχο σχέδιο διατάγματος “δεν προτείνεται νομίμως κατά το μέρος που επιτρέπει τη χρήση κατοικίας εκτός των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, ήτοι σε αυτοτελείς κατοικίες με τη διαμόρφωση και ανακατασκευή υφισταμένων κτισμάτων και με την ανέγερση νέων κατοικιών, καθώς και κατά το μέρος που επιτρέπει τη δόμηση σε αδόμητες επιφάνειες της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου“.