Αίτηση-αναφορά μηχανικών Λευκάδας για τη λειτουργία της Πολεοδομίας

Ν.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ε.

ΠΡΟΣ:

 1. ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  κ. Καλό Χαράλαμπο
 2. ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. κ. Ρόκο Στυλιανό
 3. ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 4. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 5. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 6. ΕΝΤΥΠΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

ΘΕΜΑ: «200 φάκελοι οικοδομικών αδειών προς έκδοση, παραμένουν στα συρτάρια. Αντίστοιχα, 100 εκατομμύρια € επενδύσεις στον τόπο μας καθυστερούν ή ματαιώνονται».

Είναι σε όλους πλέον γνωστή η χαοτική κατάσταση που επικρατεί από το Νοέμβριο του 2020 στην ΥΔΟΜ (Πολεοδομία) Λευκάδας και δεδομένου του αδιεξόδου που έχει de facto δημιουργηθεί , απευθυνόμαστε σε σας, ζητώντας να μας συνδράμετε, ώστε να δράσουμε συλλογικά για την αντιμετώπιση του.

Η εξαιρετική δυναμική στον οικοδομική δραστηριότητα που παρατηρούμε όλοι στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια, απόρροια της επενδυτικής έκρηξης και της εισροής σημαντικότατου ύψους κεφαλαίων στο τόπο μας, εγχώριων ή ξένων, βλέπουμε δυστυχώς να επιβραδύνεται και σε πολλές περιπτώσεις να ανακόπτεται με μεγάλο μερίδιο ευθύνης να εμπίπτει στην αδράνεια και την αναποτελεσματικότητα της ΥΔΟΜ Λευκάδας.

Η Υπηρεσία αυτή επωμίζεται όλο το βάρος της έκδοσης των οικοδομικών αδειών αλλά και διεκπεραίωσης όλων των συναφών αντικειμένων (σχέδια πόλεων, αυθαίρετα), σε όλη την Π.Ε. Λευκάδας, έχοντας στη εποπτεία της τα νησιά της Λευκάδας, του Μεγανησίου του Καλάμου και του Καστού.

Ήδη μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 και επί σειρά ετών τα αντικείμενο της έκδοσης των αναθεωρήσεων και του ελέγχου των φορολογικών αντιμετωπίζονταν  με πολλές δυσκολίες από δύο μόνο υπαλλήλους της ΥΔΟΜ μία  Αρχιτέκτονα και μία Πολιτικό μηχανικό.

Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης των οικοδομικών αδειών που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2018 αποσυμφόρησε εν μέρει τις ΥΔΟΜ, αφού άδειες κατηγορίας 3 δηλ. σε οικόπεδα εντός σχεδίων πόλεων και οικισμών εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά με ευθύνη των ιδιωτών Μηχανικών. Όμως ο πολεοδομικός σχεδιασμός στο Νομό μας, με ευθύνη τόσο του Δήμου μας  όσο και της ανώτερης διοίκησης (Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ), είναι ημιτελής και βρίσκεται ουσιαστικά καθηλωμένος τα τελευταία ,20 χρόνια. με πολεοδομικές και χωροταξικές μελέτες στις οποίες έχει «παγώσει» η διαδικασία και έχουν μπει στα συρτάρια, με Πράξεις Εφαρμογής που δεν έχουν διορθωθεί ή επικαιροποιηθεί όπου απαιτούνταν και δεν έχουν μεταγραφεί εν όλω ή εν μέρει, αλλά και με την εισφορά σε χρήμα να έχει εισπραχθεί από το Δήμο σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι η οικοδόμηση των περιοχών αυτών, μολονότι όπως προαναφέραμε η διαδικασία έχει απλοποιηθεί, παρουσιάζει πολλά εμπόδια (οικισμοί χωρίς σχέδιο, τυφλά οικόπεδα, αδιάνοικτοι κοινόχρηστοι χώροι και έλλειψη υποδομών, κ.λ.π.).

Δεδομένου δε, ότι λόγω της επικείμενης από τα τέλη του 2022 απαγόρευσης οικοδόμησης στα κατά παρέκκλιση εκτός σχεδίου γήπεδα (Ν.4759/2020), υποβάλλονται από τις αρχές του 2021 αθρόα, φάκελοι έκδοσης αδειών σε εκτός σχεδίου περιοχές (κατηγορία πράξεων 1), όπου απαιτείται ο πολεοδομικός έλεγχος από την Υπηρεσία, ο φόρτος εργασίας της οποίας αυξάνεται καθημερινά και με γεωμετρική πρόοδο.

Μετά τον Οκτώβριο του 2020 και κατόπιν της (λόγω συνταξιοδότησης ) αποχώρησης του Δ/ντη κ. Προκοπίου Κυριάκου ο οποίος πέρα από το συντονισμό και την εποπτεία όλης της Υπηρεσίας, συμμετείχε και ο ίδιος στον ουσιαστικό έλεγχο μέρους του αντικειμένου ,η κατάσταση έχει εντελώς εκτροχιαστεί, επιφέροντας μεγάλες δυσκολίες τόσο σε μάς, τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς που ασχολούμαστε με την έκδοση οικοδομικών αδειών, την επίβλεψη και την κατασκευή των οικοδομών, όσο και σε όλο τον κλάδο της οικονομίας που εμπλέκεται στην οικοδομική δραστηριότητα.

Η εξέλιξη αυτή έχει κατά τη γνώμη μας 2 αιτίες :

 1. Την υποστελέχωση της Υπηρεσίας, αφού, το προσωπικό της δεν έχει ανανεωθεί τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια και οι αποχωρήσαντες υπάλληλοι δεν έχουν αντικατασταθεί και
 2. Την έλλειψη σωστής οργάνωσης και αξιοποίησης του υπάρχοντος δυναμικού. Στην Υπηρεσία υπηρετούν σήμερα 3 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, 3 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, μία Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός και 4 διοικητικοί υπάλληλοι, όλοι έμπειροι, πολλοί με θητεία άνω της 15ετίας. Καθένας από τους Μηχανικούς της Υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα, τις γνώσεις και την εμπειρία να αναλάβει και να διεκπεραιώσει κάθετα και κατ’ αποκλειστικότητα τα επιμέρους αντικείμενα και ιδιαίτερα αυτό του πολεοδομικού ελέγχου.

Παρόλα αυτά, παρατηρούμε κατακερματισμό του αντικειμένου, διασταυρώσεις αρμοδιοτήτων, ανισοβαρή κατανομή του φόρτου εργασίας  και κυρίως ατολμία ή απροθυμία ανάληψης ευθυνών.  Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα οι δύο  ανωτέρω υπάλληλοι της Υπηρεσίας οι οποίες όπως προαναφέραμε επωμίζονται κατ’ αποκλειστικότητα το αντικείμενο του πολεοδομικού ελέγχου (που είναι και ο πυρήνας της παρέμβασης της Υπηρεσίας στη διαδικασία) έχουν φορτωθεί και μέρος του του σοβαρότατου αντικείμενου του τμήματος ελέγχου αυθαίρετων κατασκευών.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις αυθαιρέτων κατασκευών είναι αδιεκπεραίωτες επί σειρά ετών και είναι χιλιάδες, καθημερινά δε προστίθενται καινούργιες, απόρροια ασφαλώς της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας και βέβαια με ότι αυτό συνεπάγεται στις επιπτώσεις που θα έχει για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του τόπου μας. Το έχουμε αναφέρει ξανά με προηγούμενη επιστολή μας αλλά και στη συνάντηση που είχαμε με τον κ, Δήμαρχο στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη : το αντικείμενο είναι ευρύ και πολύπλοκο και είναι απόλυτη και άμεση η ανάγκη ορθολογιστικής και δίκαιης κατανομής του βάρους του αντικειμένου σε όλα τα στελέχη της Υπηρεσίας.

Σε όλα τα ανωτέρω πρέπει να προστεθεί και η μη αδιάλειπτη λειτουργία  του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) το οποίο λειτουργεί ουσιαστικά τον τελευταίο χρόνο μόνο με την αναπληρώτρια πρόεδρο καθόσον ο διορισθείς Πρόεδρος δεν προτίθεται κατ’ ουδένα τρόπο να αναλάβει τις αναλογούσες σ’ αυτόν ενέργειες και υποχρεώσεις. Όταν η αντιπρόεδρος λείψει από την Υπηρεσία με άδεια, η λειτουργία του Συμβουλίου σταματά, όπως έχει συμβεί τον τελευταίο 1,5 μήνα και δυστυχώς δεν γνωρίζουμε στη φάση αυτή πότε θα συγκληθεί η επόμενη συνεδρίαση. Εν τω μεταξύ οι (ηλεκτρονικοί) φάκελοι συσσωρεύονται.

Πιο είναι το τελικό αποτέλεσμα όλης της ανωτέρω κατάστασης?Με τις παρούσες συνθήκες, για να πάρει ο πολίτης μια οικοδομική άδεια κατηγορίας 1 (εκτός σχεδίου), από τη στιγμή που θα την υποβάλει στο σύστημα θα πρέπει να περιμένει 1 χρόνο τουλάχιστον.

Εν τω μεταξύ τρέχουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 και σύντομα λήγουν, κάποιοι δε επενδυτές ακόμα περιμένουν να εγκριθεί ο φάκελός τους με αποτέλεσμα η πίεση τους προς εμάς να αυξάνεται και η καθημερινή ένταση στην  εργασία μας να είναι πλέον ανυπόφορη. Αλλά και για το πιο απλό αίτημα πρέπει ο αιτών να περιμένει 1 μήνα τουλάχιστον.

Κύριοι, ο κλάδος μας, που είναι ένα από τους σημαντικότερους κρίκους της αλυσίδας της ανάπτυξης του τόπου μας και φέρει το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης, βρίσκεται σε αδιέξοδο, αδυνατώντας να παρέμβει, αφού το θέμα είναι καθαρά υπηρεσιακό. Δυστυχώς δε, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και τις σχετικές διαμαρτυρίες τόσο από εμάς, όσο και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, καμία ουσιαστική ενέργεια δεν βλέπουμε από μέρος της Δημοτικής αρχής αλλά και της ευρύτερης πολιτικής  και διοικητικής εξουσίας, στην κατεύθυνση της εύρεσης κάποιας λύσης έστω με την στελέχωση της Υπηρεσίας από Μηχανικούς από άλλες Υπηρεσίες της ευρύτερης Διοίκησης (όπως η Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. ή το Τ.Α.Σ.) ως μιας προσωρινής λύσης  προκειμένου εκτόνωσης της κατάστασης.

Εξυπακούεται  ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες οι οποίες βαίνουν βαθμιαίως επιδεινούμενες όπως προαναφέραμε, ο διορισμός νέων Μηχανικών στο Δήμο και η μόνιμη αύξηση του τεχνικού δυναμικού του είναι μονόδρομος και πρέπει να επιτευχθεί πάση θυσία.

Για όλα τα ανωτέρω υπερεπείγοντα θέματα που προαναφέραμε και επειδή η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής

ΖΗΤΑΜΕ 

 • ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΔΟΜ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ.
 • ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.
 • ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ.

Με εκτίμηση

Για τη Ν.Ε. Λευκάδας του Τ.Ε.Ε.

Η ομάδα εργασίας

Κηρολίβανος Πανταζής, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Αργύρης Σπυρίδων, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Μικρώνης Ζώης, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

DiagramDescription automatically generated