Εργαζόμενοι ανεμβολίαστοι: Μικρή παράταση για την υποβολή δηλώσεων στην ΕΡΓΑΝΗ

Έως τη Δευτέρα 8 του μηνός παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τον υποχρεωτικό υγειονομικό έλεγχο των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων, για τις εβδομάδες 18-24 Οκτωβρίου και 25-31 Οκτωβρίου.

Σχετικά με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης επιχειρήσεων, το υπουργείο Εργασίας, διευκρινίζει ότι:

Α) Στη στήλη «Λόγοι δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης», προστίθενται οι ακόλουθες τρεις τιμές:

(ε) Μη παροχή εργασίας με φυσική παρουσία για άλλους λόγους

(στ) Έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο που καλύπτει την εβδομάδα αναφοράς

(ζ) Κατοχή πιστοποιητικού νόσησης εν ισχύ, σύμφωνα με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού

Β) Δίνεται η δυνατότητα να εξαιρούνται οριστικά από την προσυμπλήρωση στο εν λόγω έντυπο (μενού: μητρώα – στοιχεία προσωπικού) , των εξής περιπτώσεων εργαζομένων:

– περιπτώσεις εργαζομένων για τους οποίους έχει επέλθει η λύση της σύμβασης εργασίας τους (με καταγγελία ή με οικειοθελή αποχώρηση)

– περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν αποβιώσει

Γ) Δίνεται η δυνατότητα διαγραφής και μη συμπεριληψής τους στην υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, των εργαζομένων που δεν είναι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, (π.χ. εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και εμφανίζονται ως υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου). Επίσης δίνεται η δυνατότητα ορθής επανάληψης του εντύπου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής.

Δ) Για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός χρόνος εργασίας τους εβδομαδιαίως και ως εκ τούτου ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης.

Ε) Επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε4 στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», όπως για παράδειγμα περιπτώσεις εργατών γης, αλιεργατών και εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες ιδιωτικών οικοδομικών έργων, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης.