Υποχρεωτικά τα test κορωνοϊoύ σε μαθητές & εκπαιδευτικούς με απόφαση ΣτΕ

«Πέρασε» από το ΣτΕ η απόφαση για τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο μέσω self test, rapid test και μοριακού test για κορωνοϊό των εκπαιδευτικών και των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο να απορρίπτει για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας, τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν καταθέσει 62 γονείς μαθητών και εκπαιδευτικοί.

Με τις προσφυγές τους ζητούσαν την ακύρωση της από 17.5.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α) για την εφαρμογή του δωρεάν υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 σε μαθητές και μαθήτριες, αλλά και στους εκπαιδευτικούς (ΕΕΠ και ΕΒΠ), όπως και στο διοικητικό προσωπικό, όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η απόφαση που απέρριψε τις προσφυγές είναι οριστική και αμετάκλητη και εκδόθηκε από το Δ´ τμήμα του ΣτΕ.

Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας έκριναν αβάσιμους τους λόγους ακύρωσης που επικαλούνταν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.

Στο σκεπτικό τους τονίζουν ότι τα συγκεκριμένα υγειονομικά μέτρα αποβλέπουν «στην αντιμετώπιση επιτακτικών λόγων δημοσίας υγείας, κατ΄ εκτίμηση των επιδημιολογικών και υγειονομικών δεδομένων, αλλά και των συμφερόντων των παιδιών, κατόπιν των εισηγήσεων επιτροπών από ειδικούς, κατά την επιστημονική κρίση των οποίων ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος αποτελεί προληπτικό μέτρο, πρόσφορο και αναγκαίο, σε συνδυασμό με τα ήδη υφιστάμενα μέτρα δημόσιας υγείας για τη δημιουργία μέγιστων όρων ασφαλείας κατά τη δια ζώσης επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων σε συνθήκες πανδημίας».