Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί σε μονάδες φροντίδας: Τα πρόστιμα για εργαζομένους & εργοδότες

Τι ισχύει για ιδιωτικό και τι για δημόσιο τομέα.

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα Δευτέρα 16 Αυγούστου οι κυρώσεις για τους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία που -παρά το πλαίσιο υποχρεωτικού εμβολιασμού- δεν έχουν κάνει ακόμα, ούτε μία δόση του εμβολίου, κατά της Covid-19.

Το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη ανακοινώσει πως το πρώτο μέτρο που θα εφαρμοστεί θα είναι τοποθέτηση του εργαζόμενου σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας.

Τη σχετική ανακοίνωση για το εν λόγω  ζήτημα εξέδωσε και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Στη ανακοίνωση τονίζεται συγκεκριμένα, ότι «η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής της, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθετική ρύθμιση (αρ. 206 του Ν. 4820/2021), βάσει της οποίας το σύνολο του προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία , θα πρέπει να έχει λάβει την α΄ δόση ή τη μοναδική δόση εμβολίου έως και 16.08.2021, και για επιτακτικούς λόγους προστασίας των ευάλωτων αυτών κοινωνικών ομάδων θα διενεργήσει οριζόντιους ελέγχους συμμόρφωσης με την ως άνω υποχρέωση στο σύνολο της Επικράτειας».

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Ποια είναι τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Όπως είχε εξηγήσει ο υπουργός Υγείας, χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών σε όσους παραλείψουν την ως άνω υποχρέωση μέχρι να την εκπληρώσουν. Κάθε νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος στις μονάδες αυτές θα πρέπει να είναι εμβολιασμένος υποχρεωτικά.

Κάθε εισερχόμενος στις μονάδες αυτές, θα πρέπει να έχει πλήρως εμβολιαστεί, σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, προσθέτοντας πως τα πρόστιμα για μη τήρηση των κανονισμών είναι ιδιαίτερα τσουχτερά όσο αφορά τις μονάδες φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα πρόστιμα, όπως εξήγησε, φτάνουν έως και 200.000 ευρώ.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας επισημαίνει δε, ότι οι οικείες διατάξεις προβλέπουν τις παρακάτω κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω υποχρέωση:

Δημόσιος Τομέας:

Για τον εργαζόμενο: Ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων (μη καταβολή αποδοχών) με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα. Άρση αναστολής μετά την πάροδο 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Ιδιωτικός Τομέας:

Για τον εργαζόμενο: Ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.

Για τον εργοδότη: Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των οικείων διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο α) 10.000 € για κάθε παράβαση και έως 50.000€ και β) σε περίπτωση υποτροπής που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο 20.000€ για κάθε παράβαση και έως 200.000€.