Κορωνοϊός: Ευελιξία στις υπερωρίες - Ποιοι θα δουλεύουν και Κυριακές

Έκτακτη διαδικασία προβλέπεται με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους. Ειδικότερα αναφέρεται πως επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, μπορούν να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.).

Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

Με την ίδια ΠΝΠ ναστέλλονται για την περίοδο των έκτακτων μέτρων οι περιοριστικές διατάξεις για την απαγόρευση λειτουργίας επιχειρήσεων τις Κυριακές. Όπως ορίζεται «επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα και επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του σχετικού βασιλικού διατάγματος του 1966».

Όπως αναφέρεται, σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων. Το μέτρο αυτό ισχύει για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Προτεινόμενα για εσάς