Επίδομα γέννας: Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων - Πώς θα δίνονται τα 2.000 ευρώ

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου,  θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα γέννας στο opeka.gr με την εγγραφή όλων των απαιτούμενων στοιχείων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι δικαιούχοι θα κάνουν την αίτηση τους και στο τέλος του μήνα θα παίρνουν την πρώτη δόση των 1.000 ευρώ. Στην συνέχεια μετά από 6 μήνες, πάλι στο τέλος του μήνα, θα πληρώνεται η δεύτερη και τελευταία δόση του επιδόματος γέννησης, ύψους επίσης 1.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις για τη λήψη του επιδόματος γέννησης θα γίνονται σύμφωνα με την διαδικασία που εφαρμόζει ο ΟΠΕΚΑ από το 2018 για την καταβολή του επιδόματος παιδιού.

Αυτό σημαίνει ότι στο έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, οι γονείς θα συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία όπως τον ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ τους.

Το έντυπο της αίτησης θα είναι δυνατόν να υποβληθεί και στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων.

Όταν ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα από το υπουργείο Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  η διαδικασία της δήλωσης γέννησης θα αρχίζει και τελειώνει στο μαιευτήριο.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

-60.000 ευρώ για μονή μητέρα, χωρίς άλλα παιδιά.

-70.000 ευρώ για ζευγάρι χωρίς άλλα τέκνα.

-70.000 ευρώ για μονογονεική οικογένεια με ακόμα ένα ανήλικο.

-80.000 ευρώ για ζευγάρι με ακόμα ένα ανήλικο παιδί.

-80.000 ευρώ για μονογονεική οικογένεια με ακόμα δύο ανήλικα.

-90.000 ευρώ για ζευγάρι με ακόμα δυο ανήλικα παιδιά.

-90.000 ευρώ για μονογονεική οικογένεια με ακόμα τρία ανήλικα

-100.000 ευρώ για ζευγάρι με άλλα τρία ανήλικα τέκνα.

Σημειώνεται ότι το επίδομα χορηγείται στους δικαιούχους που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν την ιδιότητα του

α) Έλληνα πολίτη,

β) ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,

γ) πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας,

Στην περίπτωση δικαιούχου, πολίτη τρίτης χώρας, η χορήγηση του επιδόματος τελεί υπό την προϋπόθεση απόδειξης μόνιμης διαμονής στη χώρα τα τελευταία δώδεκα χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή, η δωδεκαετής παραμονή εκλαμβάνεται ως ικανή διάρκεια για την απόκτηση ισχυρού βιοτικού δεσμού των δικαιούχων με τη χώρα και την ελληνική κοινωνία.