Πρώτα θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα «aade.gr» της ΑΑΔΕ και να «πατήσουν» την ηλεκτρονική εφαρμογή των τελών κυκλοφορίας.

Στην συνέχεια θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:
– Να συμπληρώσετε τον Α.Φ.Μ., που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

– Να συμπληρώστε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

– Να συμπληρώστε το έτος τελών κυκλοφορίας.

– Να επιλέξετε «Αναζήτηση».

– Να επιλέξετε «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση»