Πώς θα γίνεται η αίτηση στον ΕΟΠΥΥ για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε πριν από μερικούς μήνες σε χιλιάδες ασφαλισμένους, οπότε οι υπηρεσίες τους ζητούσαν το βιβλιάριο υγείας, το οποίο είχε καταργηθεί, ο ΕΟΠΥΥ αναγκάστηκε να εκδώσει νέες, επικαιροποιημένες οδηγίες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, απλοποιούνται οι διαδικασίες και οι αιτήσεις στην αρμόδια επιτροπή προκειμένου να εγκριθούν τα φάρμακα και οι θεραπείες
.
Πλέον δεν απαιτείται η προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας, ούτε η προσκόμιση των προηγούμενων βιβλιάριων υγείας του ζεύγους, που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Οργανισμό ή από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Τι απαιτείται

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι, όταν προσέρχονται στην επιτροπή, θα πρέπει να προσκομίζουν τον ΑΜΚΑ τους, καθώς επίσης ταυτότητα ή διαβατήριο με φωτογραφία ή δίπλωμα οδήγησης.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίζεται ασφαλιστική ικανότητα μέσω ΑΤΛΑΣ, καθώς και αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας από στοιχεία μητρώου μέσω TAXIS NET ή βεβαίωση δήμου.

Στη συνέχεια αρκεί να συμπληρώνεται ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, το οποίο θα υπογράφεται για το γνήσιο της υπογραφής ενώπιον της επιτροπής με την επίδειξη ταυτότητας ή σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου.

Προτεινόμενα για εσάς