Από το σπίτι με επτά «κλικ» οι δηλώσεις στο Κτηματολόγιο - Τι πρέπει να προσέξετε

Από το σπίτι τους έχουν πλέον τη δυνατότητα να δηλώνουν τα ακίνητά τους στο  Κτηματολόγιο οι ενδιαφερόμενοι
Από χθες έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρµογή της Ελληνικό Κτηµατολόγιο, που επιτρέπει στους πολίτες να δηλώνουν ό,τι περιλαµβάνει το έντυπο δήλωσης ∆2 (στοιχεία δηλούντων, στοιχεία ακινήτων, στοιχεία δικαιωµάτων και στοιχεία συνοδευτικών εγγράφων) και επιπλέον να εντοπίζουν τα ακίνητα στα οποία αντιστοιχούν τα δηλούµενα δικαιώµατα µέσω σύγχρονης εφαρµογής GIS σε ψηφιακές αεροφωτογραφίες του 2015-2016.

Ταυτόχρονα, τα «έξυπνα» κινητά θα έχουν σηµαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία της υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων.

Υπενθυµίζεται ότι αυτήν την περίοδο σε εξέλιξη βρίσκεται η τέταρτη και τελευταία γενιά κτηµατογράφησης, που περιλαµβάνει 57 περιφερειακές ενότητες, 204 καλλικρατικούς δήµους, 5.342 Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 83,5 εκατ. στρέµµατα που αντιστοιχούν στο 63% της έκτασης της χώρας.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει ακόµη να γνωρίζουν ότι στις 12 Φεβρουαρίου παρέρχεται η προθεσµία των τριών µηνών για την υποβολή των δηλώσεων σε Κόρινθο και Λουτράκι, µε την Ελληνικό Κτηµατολόγιο να αναµένεται να προχωρήσει σε τρίµηνη παράταση, λόγω χαµηλής προσέλευσης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Αντίστοιχα, η τρίµηνη προθεσµία για τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στα ∆ωδεκάνησα παρέρχεται στις 20 Φεβρουαρίου.

Τα 7 βήµατα

Ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες και όσοι διαθέτουν δικαιώµατα σε ακίνητα;

  1. Θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα του φορέα, πληκτρολογώντας www.ktimatologio.gr στον φυλλοµετρητή (browser).
  2. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσµο «Ηλεκτρονική ∆ήλωση Κτηµατολογίου (Ν. 2308/1995)» εισέρχονται στην εφαρµογή, µε την πρόσβαση σε αυτή να γίνεται µέσω των κωδικών του Taxisnet. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο λογαριασµός τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι προσωπικός, δηλαδή δεν µπορούν να υποβάλουν δήλωση για άλλα πρόσωπα µε τον δικό τους λογαριασµό.
  3. Οι δικαιούχοι επιλέγουν τον νοµό ή τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συµπληρώνουν τα στοιχεία τους, επιλέγουν το ακίνητο, γράφοντας την οδό, την περιοχή κ.λπ.
  4. Ο εντοπισµός της θέσης των δηλούµενων ακινήτων είναι υποχρεωτικός και πραγµατοποιείται µε τη χρήση πολλών σύγχρονων εργαλείων (δυνατότητα αναζήτησης µέσω: συντεταγµένων, σηµείων ενδιαφέροντος, οδών, τοπωνυµίων, οικισµών, κωδικών τεµαχίων αναδασµών/διανοµών, φόρτωσης αρχείων dxf, asci, εφαρµογής κινητού τηλεφώνου κ.λπ.). Οι δικαιούχοι καλούνται να εντοπίσουν οριοθετώντας τη γεωγραφική έκταση της ιδιοκτησίας τους.
  5. Η υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων (µέγιστου επιτρεπόµενου µεγέθους 40Mb) γίνεται µόνο ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής, και προηγείται της διαδικασίας της πληρωµής.
  6. Αφού ολοκληρώσουν τη δήλωση, µπορούν να πληρώσουν το αντίστοιχο τέλος κτηµατογράφησης, µέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, µε το τέλος να υπολογίζεται αυτόµατα από την εφαρµογή µε βάση τα δηλούµενα στοιχεία.
  7. Σε κάθε σηµείο της διαδικασίας συµπλήρωσης της δήλωσης οι ιδιοκτήτες µπορούν να αποθηκεύουν τη δήλωση και να εξέρχονται από την εφαρµογή, ώστε να συνεχίσουν άλλη στιγµή αν το επιθυµούν. Οταν όµως υποβάλουν οριστικά τη δήλωση, αυτή δεν µπορεί πλέον να αλλάξει από τους ίδιους και µε βάση το νοµικό πλαίσιο της Κτηµατογράφησης υπόκειται σε έλεγχο από εντεταλµένους φορείς. Σε κάθε περίπτωση µπορούν να βλέπουν από την εφαρµογή πόσες δηλώσεις έχουν κάνει είτε είναι υποβληθείσες είτε σε εκκρεµότητα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Όπως εξηγεί στο «Εθνος» ο Θανάσης Ηλιοδροµίτης, διδάκτωρ τοπογράφος µηχανικός και µέλος ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών, προσοχή απαιτείται σε ορισµένους από τους τρόπους εντοπισµού του ακινήτου που έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες.

Ο λόγος για τη φόρτωση αρχείου από εφαρµογή κινητού τηλεφώνου, διαδικασία που ίσως να µην εξασφαλίζει τον απόλυτα ακριβή εντοπισµό του ακινήτου, επειδή δεν είναι δυνατόν να απεικονιστούν τα ακριβή όρια, όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, για οικόπεδα µε περίφραξη ή µαντρότοιχο.

Αλλά και η δυνατότητα εντοπισµού του ακινήτου µέσω τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης ενδέχεται να µη γίνεται µε απόλυτη ακρίβεια.

«Θα εφιστούσαµε, λοιπόν, την προσοχή, καθώς µπορεί σε πρώτη φάση η πλατφόρµα να κάνει δεκτά τα στοιχεία που υποβάλλονται, αλλά εν συνεχεία οι ενδιαφερόµενοι µπορεί να βρεθούν αντιµέτωποι µε ενστάσεις» σηµειώνει ο κ. Ηλιοδροµίτης.

 

Προτεινόμενα για εσάς