Ολέθριο λάθος του υπουργείου Παιδείας παγίδευσε νέους φοιτητές: Το μηχανογραφικό, τους ...στέλνει σε κατώτερες Σχολές

Μια σκανδαλώδης «αβλεψία» του υπουργείου Παιδείας παγίδευσε πολλούς νέους φοιτητές, που άλλο ήθελαν να σπουδάσουν και αλλού τους…πήγε το μηχανογραφικό.
Όσοι δήλωσαν ότι θέλουν να φοιτήσουν στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είχαν μια οδυνηρή έκπληξη ,όταν ανακάλυψαν ότι το πτυχίο της Σχολής δεν είναι ισότιμο με αυτό των άλλων Πανεπιστημίων. Όμως πουθενά, στο μηχανογραφικό δεν διευκρινιζόταν κάτι τέτοιο.

Στα ΑΕΙ της χώρας τα ομώνυμα πανεπιστημιακά τμήματα όπου οι σπουδές είναι 5ετείς είναι ισότιμα. Μοναδική εξαίρεση είναι το τμήμα του Πανεπιστημίου-πρώην ΤΕΙ- όπου,παρά τον ίδιο τίτλο με τα άλλα,οι σπουδές είναι 4ετείς, ενώ το τμήμα έχει διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα.

Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει το φαινόμενο να αναγράφονται με την ίδια ακριβώς ονομασία και χωρίς καμία διαφοροποίηση στο μηχανογραφικό σχολές που δεν είναι ισότιμες. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, υπάρχουν περιπτώσεις υποψήφιων οι οποίοι, ενώ μπορούσαν να εισαχθούν στις 5ετείς σχολές, δηλώνοντας το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έμειναν, από άγνοιά τους και λόγω του παραπλανητικού τρόπου αναγραφής, εκτός των τμημάτων πενταετούς φοίτησης και εισήχθησαν σε διαφορετικό τμήμα.

«Με δεδομένο τον κόπο και τις θυσίες στα οποία έχουν υποβληθεί οι συγκεκριμένοι μαθητές, υπάρχει σημαντικό ηθικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να λυθεί με πνεύμα κατανόησης, καθώς, αν γνώριζαν ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ των σχολών, δεν θα είχαν δηλώσει τη σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι βέβαιο πως κανείς δεν επιθυμεί να τραυματιστεί με τόσο άδικο και βίαιο τρόπο η ψυχοσύνθεση νέων ανθρώπων», ανέφερε στην «Καθημερινή» γονέας εισακτέου στο τμήμα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξεύρεσης λύσης, προτείνεται στην εγκύκλιο των μετεγγραφών των φοιτητών, που εντός του επόμενου διαστήματος θα εκδοθεί, να υπάρχει πρόβλεψη που να δίνει τη δυνατότητα μεταγραφής από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής για τις σχολές πολιτικών μηχανικών των πανεπιστήμιων της περιφέρειας (για μία και μοναδική φορά και μόνο για την πρώτη χρονιά λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λόγω της σύγχυσης που δημιουργήθηκε).

Από την πλευρά του το Υπουργείο, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και λίγο πολύ αναφέρει πως οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να γνωρίζουν!

Προτεινόμενα για εσάς